Klimaråd til den nye regjeringen

I byggenæringen ligger det mange lavthengende kuttmuligheter. Det er i valgkampen lansert en rekke gode tiltak for å nå de vedtatte klimamålene, men byggesektoren har

Les mer

En tredrivers hverdag

 
Tekst: Ragnhild Lunde, Bygdesagforeningen, Sagbladet nr 2/2021
Kristin Vedum er Tredriver – en pådriver for økt bruk av tre i bygg. Til daglig jobber hun

Les mer

TUSEN TAKK 2020🌲🌏

Det har vært et annerledes år for de fleste og jeg håper du har kommet deg helskinnet gjennom. Året går inn i historien som både

Les mer

Å bygge grønt er en kunst

Fremtidens bygg må være grønnere og mer bærekraftige. Det krever regelverk som stiller strenge krav på den ene siden og bestillere, kreative arkitekter, rådgivere og

Les mer