Kurs i tre konstruksjonsmateriale i store bygg

Vi invitere til kurs i tre som konstruksjonsmateriale. Kurset skal øke din kunnskap om trekonstruksjoner og gi innblikk i planleggings- og prosjekteringsfasen. Kursholderene vil ha et konstruksjonsteknikkfokus avgrenset til limtre-, krysslimt tre og samvirkekonstruksjoner. Det presenteres både bakenforliggende teori, praktiske løsninger samt det deles kunnskap og erfaringer fra konkrete nasjonale og regionale byggeprosjekter.

Les mer