Hvordan bestille formålsbygg med høye miljøambisjoner?

For å realisere et prosjekt med høye miljøambisjoner kreves god bestillerkompetanse. Samlingen har fokus på hvordan man går fra ide til realisering av prosjekter der

Les mer