BYGG i TRE er inne i en serie med frokostwebinar for å øke kunnskapen om tre som byggemateriale. Det er et seminar i måneden og her tas det opp relevante «TREtemaer» som er aktuelle for byggherrer, rådgivere, arkitekter, entrepenører med flere.

Den største barriæren for økt bruk av tre i byggenæringen er kunnskap sier leder av BYGG i TRE nettverket Kristin Vedum. Løsningene finnes og både krav til brann, lyd etc innfris dersom man planlegger med tre fra tidligfase og bruker fagfolk med rett komptanse sier hun. Trebygg i alle former og størrelser settes opp over hele landet, så i tillegg til ny kunnskap er det viktig å spre de erfaringene andre allerede har tilegnet seg bekrefter ordfører Erik Skjervagen i Fyresdal Kommune. Selv bygde Fyresdal Kommune ny idrettshall i krysslimt tre i 2020.

For å øke kunnskapen arrangerer vi et webinar i måneden forteller oppdragsgiverene for BYGG i TRE, Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg Kommune og Erik Skjervagen, Fyresdal Kommune. Vi når mange og for hvert seminar ser det ut til at det blir med flere. At det er gratis for alle er viktig – da ser vi at også offentlig sektor henger seg med sier de. Kongsberg Kommune har selv bygd to skoler, omsorgssenter, omsorgsboliger og studentboliger i krysslimt tre de siste fire årene.

Det fjerde seminaret i rekken er 22. september og da er temaet tre som klimaskall – overflatebehandling og modifisering. Forrige seminar var tre som konstruksjonsmateriale og her hadde vi med oss rundt 200 deltakere forteller Vedum, som også jobber som Tredriver i Agder. Selvsagt håper vi at like mange er interessert i tre som klimaskall sier hun.

 

Fakta:

Følg BYGG i TRE på Facebook og på vår nettside – så får du info om flere seminar og aktuelle temaer.

Se BYGG i TRE sine you tube kanal HER

BYGG i TRE samarbeider med Norwegian Wood Cluster, Interreg prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia, Hallingdal Næringshage, Buskerud Næringshage, Trebruk og Tredriveren i Agder om serien av  digitale frokostseminarer om bruk av tre i bygg- og anleggsbransjen.