Tjenester

BYGG i TRE og Tredriveren i Tre på Agder skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon hos profesjonelle aktører innen bygg. Målet er bærekraftig byggeri og økt bruk av industrielt trebyggeri på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ.

Vi tilbyr følgende tjenester.
– Informasjon og foredrag om tre som byggematerialer i eksempelvis kommunestyrer,  prosjektgrupper, på fagsamlinger og seminarer, mot leveradører etc
– Komptansehevende tiltak i enkeltprosjekter i form av fagdager og i egne samlinger/fagdager for byggherrer, leverandører etc
– Erfaringsoverføring fra andre prosjekter ved å tilrettelegge for befaringer og studieturer
– Kurs og fagdager

Har din kommune eller ditt prosjekt behov for mer informasjon, kompetansehevende tiltak, befaringer eller annet hjelper vi deg gjerne. Ta bare kontakt.

Har vi ikke kunnskapen selv leier vi inn ekstern kompetanse eller setter din kommune/prosjekt i kontakt med vårt nettverk innen trebruk, trekonstruksjoner, arkitektur og innovative anskaffelser mfl.