Tjenester

BYGG i TRE og Tredriveren skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon hos profesjonelle aktører innen bygg. I Telemark og Buskerud jobber vi mot kommuner og fylkeskommuner, mens i Agder jobber vi i tillegg mot private byggherrer. Målet er bærekraftig byggeri og økt bruk av tre på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ.

Vi tilbyr følgende tjenester.
– Informasjon om klima, miljø og tre som byggematerialer i eksempelvis kommestyrer, prosjektgrupper, på fagsamlinger, mot leveradører etc
– Komptansehevende tiltak i enkeltprosjekter i form av fagdager og i egne samlinger/fagdager for byggherrer, leverandører etc
– Erfaringsoverføring fra andre prosjekter ved å tilrettelegge for befaringer og studieturer
– Egne samlinger og fagdager for kommunene i nettverket Bygg i Tre i Telemark og Buskerud

Har din kommune eller ditt prosjekt behov for mer informasjon, kompetansehevende tiltak, befaringer eller annet hjelper vi deg gjerne. Ta bare kontakt.

Har vi ikke kunnskapen selv leier vi inn ekstern kompetanse eller setter din kommune/prosjekt i kontakt med vårt nettverk innen trebruk, trekonstruksjoner og innovative anskaffelser.