BYGG i TRE har økt trebruk i offentlige og private bygg som mål. Vi skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon for offentlige og private byggherrer slik at de lettere velger tre i sine byggeprosjekter.

Hos oss skal du få inspirasjon, kompetanseheving, faktakunnskap og nøytral produktinformasjon. Vi selger ingen produkter selv. Vi samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk, trekonstruksjoner og innovative anskaffelser. Vi jobber for bærekraftig byggeri og bruk av tre på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ.

I Vestfold Telemark og Buskerud er BYGG i TRE et interkommunalt nettverk som eies av hhv Fyresdal og Kongsberg kommune. Alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i begge fylkene er medlemmer i nettverket. Prosjektet er finansiert gjennom Klimasatsmidler (Miljødirektoratet).

I Agder er prosjektet initiert og finansiert av Innovasjon Norge og Agder Fylkeskommune og varer ut 2022. Prosjektet retter seg mot både offentlige og private byggherrer. Landbruksbygg er et prioritert arbeidsområde i årene 2020-2022.