Aanesland Fabrikker satser stort og bygger ny fabrikk i tre på 1 900 m² på Gaupmyr utenfor Lillesand. I juni inviterte Aanesland, sammen med Tredriveren i Agder, byggebransjen til kunnskapsfangst om hvordan bygge klimavennlig industribygg som er konkurransedyktig på pris sammenlignet med haller i stål og betong.

Det store bygget reises med en byggeteknikk som ikke har vært brukt i Norge før. Teknikken er utviklet av arkitektene i Helen og Hard i samarbeid med Aanesland. Selve bygget har et bæresystem i limtre og vegger av 60 cm høye og 10 cm tykke limtrebjelker. Det som er helt spesielt er at hele bygget låses sammen med eikedybler. Denne festemekanismen fungerer ved at de to tretypene eik og gran har ulik fuktighetsgrad. Når dyblene er festet på plass låses konstruksjonen sammen ettersom de to tresortene tørker sammen. I overgangene mellom drager og søyler brukes trykkplater i eik og ikke stålplater som tradisjonelt brukes. Bygget skal være innflyttingsklart i oktober.

Bygd som de gamle laftehusene

Et trebygg som dette er et viktig klimatiltak både med hensyn til å binde karbon i bygget, men også at det kan gjenbrukes. Enten kan man ta motorsaga og få kompakte enheter, eller man kan dunke ut tredyblene med slegge og skru av fineren og endebordene. Da er konstruksjonen løs og bygget kan flyttes eller komponentene kan brukes i nye bygg. Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Vi har tenkt som de gjorde i gamle dager med laftede bygg som kan plukkes ned og flyttes sier daglig leder Gunnar Adolf Aanesland.

Lokalt tre

Bæresystemene leveres fra Sørlaminering i Marnardal og råstoffet er lokal gran. En verdikjede som dette gir et godt klimaregnskap, sier Tredriver Kristin Vedum i Silva Consult AS. Korte transportavstander, samt at selve treet i bygget binder rundt 750 tonn CO2 sier hun. I tillegg erstatter man andre typer ikke fornybare byggematerialer som har vesentlig høyere klimagassutslip. En viktig grunn til å bruke lokalt tre er selvsagt også den lokale verdiskapingen påpeker Tredriveren. Skog- og trenæringen i Agder sysselsetter over 4200 personer.

Trenger ikke kvistfritt

For å få et bygg som er så kostnadseffektivt som mulig er det brukt industrikvalitet i treet i limtrebjelkene. Dette kan vi gjøre fordi limtreveggene ikke er bærende pluss at vi ikke trenger overflater uten kvist sier Gunnar Adolf Aanesland. Trelastprisene har gått vesentlig opp det siste halvåret, og ved å velge en lavere kvalitet får vi et rimeligere bygg.

Kunnskapsfangst for byggenæringen

Det var stor interesse for å lære mer om industribygg i tre forteller Vedum. Byggherrer som Arendal, Lillesand og Kvinesdal Kommune, Agder Fylkeskommune og Studentsamskipnaden i Agder kommer, samt rådgivere, arkitekter og entreprenører deltok sier hun.