Kontakt oss

Kristin Vedum er Tredriver. Hun er kontaktperson for BYGG i TRE og jobber for økt trebruk i Buskerud, Vestfold Telemark og Agder. Som Tredriver er Kristin Vedum en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk. Det finnes en Tredriver i alle fylker i Norge og her sørges det for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

Kanskje Tredriveren kan hjelpe med hvordan du kommer fra ide til realisering i ditt byggeprosjekt?

Kontakt:  Kristin Vedum
E-post:    kristin.vedum@silvaconsult.no
Telefon:   93 25 94 72

De jobber for økt trebruk i Buskerud, Vestfold Telemark og Agder:

Bygg i Tre Buskerud

Initativtaker og primus motor er Kari-Anne Sand, ordfører i Kongsberg Kommune. Kari Anne er opptatt av å skape et marked for norsk tømmer, noe som i neste rekke kan gi grunnlag for ny industri. Bygg i Tre Buskerud har en egen styringsgruppe som i tillegg til Kari Anne Sand består av; Hallvard Benum, Kongsberg kommunale Eiendom, Jon Giæver Pedersen, Rådmann Flesberg kommune og Oddvar Garaas Ordfører Flesberg Kommune

Bygg i Tre Vestfold Telemark

Eier av nettverket i Telemark er treentusiast Erik Skjervagen, ordfører i Fyresdal Kommune. Erik er opptatt av å skape lokal og regional næringsutvikling – samt har et spesielt interessefelt innen helse. Erik vet at bygg i tre puster og gir et et godt inneklima. Dette gir bla et bedre læringsmiljø i skolen, restitusjonsevnene øker og medisinbruken på sykehjem går ned. Erik ønsker gjennom BYGG i TRE nettverket til at Vestfold og Telemark bygger i tre slik at vi på en kostnadseffektiv og positiv måte er med til å bidrar til at Norge reduserer sine Co2 utslipp og når 1,5 graders målet.

Tredriveren i Agder

Tredriveren er en del av en nasjonal satsing for økt bruk av tre. Innovasjon Norge koordinerer et nasjonalt nettverk av pådrivere for å mobilisere til økt bruk av tre i større offentlige og private bygg. Prosjektet i Agder finansieres av Innovasjon Norge Agder og Agder Fylkeskommune. Prosjektet har en egen styringsgruppe som består av Roar Flatland, Innovasjon Norge Agder, Reidar Tveiten, Fylkesmannen i Agder og Torleiv Momrak, Agder Fylkeskommune.