Kontakt oss

Kristin Vedum er Tredriver. Hun er kontaktperson for BYGG i TRE og jobber for økt trebruk i Buskerud, Vestfold og Telemark. I Agder jobber hun for økt trebruk i bygg på vegne av næringsklyngen Tre på Agder. Som Tredriver er Kristin Vedum en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk som koordineres av Innovasjon Norge. Det finnes en Tredriver i alle fylker i Norge og her sørges det for erfaringsutveksling på tvers av regioner og landegrenser.

Kanskje kan Tredriveren hjelpe med hvordan du kan komme fra ide til realisering i ditt byggeprosjekt?

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss, meld deg på HER!

Kontakt:  Kristin Vedum
E-post:    kristin.vedum@silvaconsult.no
Telefon:   93 25 94 72

De jobber for økt trebruk i Buskerud, Vestfold Telemark og Agder:

Bygg i Tre Buskerud

Initativtaker og primus motor er Kari-Anne Sand, ordfører i Kongsberg Kommune. Kari Anne er opptatt av å skape et marked for norsk tømmer, noe som i neste rekke kan gi grunnlag for ny industri. Bygg i Tre Buskerud har en egen styringsgruppe som i tillegg til Kari Anne Sand består av; Hallvard Benum, Kongsberg kommunale Eiendom, Jon Giæver Pedersen, Rådmann Flesberg kommune og Oddvar Garaas Ordfører Flesberg Kommune.

Bygg i Tre Vestfold Telemark

Eier av nettverket i Telemark er treentusiast Erik Skjervagen, ordfører i Fyresdal Kommune. Erik er opptatt av å skape lokal og regional næringsutvikling – samt har et spesielt interessefelt innen helse. Erik vet at bygg i tre puster og gir et et godt inneklima. Dette gir bla et bedre læringsmiljø i skolen, restitusjonsevnene øker og medisinbruken på sykehjem går ned. Erik ønsker gjennom BYGG i TRE nettverket til at Vestfold og Telemark bygger i tre slik at vi på en kostnadseffektiv og positiv måte er med til å bidrar til at Norge reduserer sine Co2 utslipp og når 1,5 graders målet.

Tredriveren i Agder

Tredriveren er en del av en nasjonal satsing for økt bruk av tre. Innovasjon Norge koordinerer et nasjonalt nettverk av pådrivere for å mobilisere til økt bruk av tre i større offentlige og private bygg. Prosjektet i Agder ledes av Tre på Agder og finansieres av Innovasjon Norge Agder og Agder Fylkeskommune. Prosjektet har en egen styringsgruppe som består av Maya Twedt Berli, Tre på Agder, Roar Flatland, Innovasjon Norge Agder, Reidar Tveiten, Statsforvalteren i Agder og Torleiv Momrak, Agder Fylkeskommune.