Foto: Kristin Vedum (i midten) sammen med oppdragsgiver Kari Anne Sand, Kongsberg Kommune og Oddvar Garås, Flesberg Kommune

Julen nærmer seg med stormskritt og det er tid for å takke alle for et godt og hyggelig samarbeid i året som har gått. 

I 2021 varslet FNs klimapanel at klimaendringene forskerne har varslet om er her allerede. Samtidig ser vi at stadig flere går fra ord til handling i miljøarbeidet. Dette gjelder også innen bygg – vi ser at stadig flere bygger i tre, både offentlig og privat. Vi gleder oss over at medlemmene i BYGG i TRE har stor vilje til å tenke grønt i bygganskaffelsene. 

Også i år har BYGG i TRE hatt høy aktivitet. Spesielt innen digitale samlinger har vi tatt steget et hakk videre. I tillegg har vi hatt fysiske samlinger, befaringer, kurs, eksterne foredrag og informasjonsmøter for kommunestyrer, utvalg og private aktører. Det er vi glade for. 

Gjennom året har vi hatt med 965 unike deltakere på våre arrangement. Mange av disse har deltatt på flere samlinger. Tremaraton med sine fem samlinger i februar hadde 215 unike deltakere og i overkant av 800 deltakere totalt. Det er moro at interessen for trebyggeri er så høy – det motiverer til videre arbeid. 

Vi ser at stadig flere kommuner og eiendomsselskap tar på seg «de grønne brillene» og gjør konkrete vedtak om å bygge med fornybare materialer. Det bekrefter handlingsviljen samt at det å informere og drive kompetansehevende tiltak gir resultater. 

Året 2022 er under planlegging. Noe av det som står på planen er et frokostwebinar hver måned samt selvsagt befaringer, kurs og informasjonsmøter. Vi håper å gjøre en forskjell med vårt arbeid i form av at flere bygg som skoler, barnehager, idrettsbygg, landbruksbygg, leilighets- og næringsbygg etc realiseres i tre. 

Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid og kunnskapsdeling i 2022! I mellomtiden ønsker vi alle medlemmer, samarbeidspartnerne og følgere en riktig god jul og et godt nytt år! 

Hilsen fra Kristin Vedum
Leder BYGG i TRE