Nye Sydskogen Skole i Røyken kan bli Nordens første skole med Svanemerke

Rivingen av den gamle Sydskogen Skole er ferdig og grunnarbeidene for den nye er i full gang. Bermingrud er en lokal entrepenør som vant konkurransen

Les mer