Å bygge grønt er en kunst

Fremtidens bygg må være grønnere og mer bærekraftige. Det krever regelverk som stiller strenge krav på den ene siden og bestillere, kreative arkitekter, rådgivere og

Les mer

Markedsanalyse bruk av krysslimt tre

Ved hjelp av noe økonomisk støtte fra daværende Østfold Fylkeskommune har Trebruk oppdatert og forlenget tidshorisonten for markedsutviklingen på bruk av krysslimt tre. Det er

Les mer

Lærerik dag hos Kebony

Det var en engasjert liten forsamling som møttes hos Kebony i Skien denne uka. Både kommuner, produsenter og entrepenører fikk en god innføring i "husets

Les mer

Ekstra tilskudd for bygg i tre

Ordningen gjelder nytt areal i form av tilbygg eller nybygg. Tre må være hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner. Massivtre, laft, slepplaft eller

Les mer

180 millioner til klimatiltak i 2020

Miljøvennlig byggeri og bygging med tre som konstruksjonsmateriale er et av tiltakene som utsløser midler fra Klimasatsordningen. BYGG i TRE traff Kirvil Stoltenberg, ansvarlig for

Les mer

Stor etterspørsel etter bygg i tre

Nye Gjennestad videregående skole er et strålende eksempel og et forbildeprosjekt på regional grønn verdiskaping sier Kristin Vedum, leder av klimanettverket BYGG i TRE. Rundt

Les mer