Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter at det er hjemmel til å gi reguleringsbestemmelser om bruk av tre i byggverk etter pbl. § 12-7, nr 1, 2 og 4.

Planavdelingen i Kristiansand Kommune har spurt departementet om plan og bygningsloven gir hjemmel om reguleringsbestemmelser om bruk av tre i bygningskonstruksjon.

På denne bakgrunn mener KMD det er hjemmel til å gi reguleringsbestemmelser om bruk av tre i byggverk etter pbl. § 12-7 nr1,2 og 4. Departementet kan ikke se at loven utelukker at slike bestemmelser også gjelder bruk av rre i bygningskonstruksjon. Det må tas en konkret vurdering i den enkelte reguleringsplan av behov for å gi slike bestemmelser.

Kristiansand Kommune har pr i dag, januar 2021, regulert flere områder og vedtatt kontruktivt tre og tre i fasader. De første prosjektene blir nå realisert i sentrum. I Olavsvei 20-22 på Lund Torv bygges det nå et landsdelens høyeste trebygg – et 5 etasjers leilighetsbygg i krysslimt tre. Materialvalget er nok ene og alene grunnet reguleringsbestemmelsene. Flere prosjekter har også i startgropa. Samskipnaden starter til våren utbygging av 300 studenthybler i sentrum og AGS Holding stikker snart spaden i jorda for å bygge 110 leiligheter i tre i Vågsbygd.

Kunnskap om at man kan bruke reguleringsbestemmelsene til å realisere miljøvennlige prosjekter i kommune Norge er av stor betydning. Spre gjerne det gode budskapet til politikere i din kommune. Vedtak om bruk av tre må tas politisk slik at det blir gitt en klar bestilling til administrasjon. Ellers er det, som for oss alle, lett å gjøre som vi alltid har gjort – velge det trygge som man har kunnskap og erfaring med.

Brevet fra Kristiansand kommune til KMD og svaret de fikk finner du under.

Har du spørsmål, ta kontakt.

Tredriver i Agder, Kristin Vedum, 28. januar 2021