Bilde: Det nye fjøset til Solveig og Terje Granås, Arendal sto ferdig rett før jul i 2019. Det er bygget i slipplaft fra Riska Sag. Foto: Kristin Vedum

De fleste driftsbygg i landbruket settes i dag opp i stål og betong. Det er bare rundt 3% av byggene som settes opp i tre. For et bedre klimaregnskap, økt trivsel for folk og dyr, samt økt norsk verdiskaping ble tilskuddsrammen for trebyggeri i landbruket økt fra nyttår. Dette vil si at dersom bonden bruker tre som konstruksjonsmateriale i sitt nye driftsbygg er det opp til 400.000 å hente i ekstra tilskudd.

Tilskuddet er viktig for å få fart på trebyggeriet i landbruket sier Kristin Vedum, leder av BYGG i TRE nettverket og Tredriver på Agder. Barriærene for å gå fra tradisjonelt byggeri til å bruke fornybare materialer er flere forteller hun. Økt kunnskap om hvordan planlegge bygg i tre, hvilke tilskudd som finnes og hva som finnes av alternative trebaserte løsninger er noen av barriærene.

Innovasjon Norge koordinerer et landsdekkende nettverk av pådrivere innen trebruk. I fellesskap arrangerte de seminaret «Mer landbruksbygg i tre» med Kristin og Tredriveren i Vestland, Dirk Kohlmann som primus motor. 145 påmeldte fra nord til sør, samt en hel agronomklasse ved KVS-Lyngdal deltok på seminaret. Vi er storfornøyd med oppslutningen sa Dirk. Så mange, spesielt fra Vestlandet, Vestfold Telemark og Agder viser at det er behov for mer kunnskap sier han. Vi lover å komme med en oppfølger i løpet av høsten avslutter han.

Asbjørn Hagene, melkebonde med 50 kyr fra Ringsaker i Innlandet formidlet erfaringer fra sitt 9 år gammelt fjøs i krysslimt tre og limtre. Vedlikeholdet er minimalt, det er ingen spesiell slitasje på treverket og både temperatur og fukt er gunstig for både dyr og mennesker. Asbjørn var spesielt opptatt av dyrevelferd. Han opplevde lite sykdom og dyrene er rolig og fornøyde. Jeg tar gjerne imot besøk avsluttet han – bare ta kontakt!

Elin Akrum Tellum Innovasjon Norge, Vestfold Telemark presenterte den nye tilskuddsordningen og kriteriene for denne. Hovedbudskapet er at bygget må være i massivtre, laft, slipplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre. Da kan man får inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset oppad inntil kr. 400 000. Ta kontakt oppfordret – ring eller send mail – så ser vi på ditt prosjekt sier hun.

Andre foredragsholdere var Per Olav Skjølberg, Norsk Landbruksrådgiving, Kristin Støren Wigum, Kystskogbruket, Mikal Nordbø, Riska Sag, Magner Løfaldi, Innvento og Karl Arne Leivestad, Felleskjøpet. Under er presentasjonene som ble holdt.

Vi takker alle som bidro til et lærerikt seminar.

Kristin Vedum, 8. september 2020.

Filmen fra Bjørgeberget Samdrift kan du se HER.  Abonner gjerne på You Tube kanalen BYGG i TRE, så ser du når vi legger ut flere webinarer og filmer.  Opptak fra webinaret ligger HER.