Bilde 1
Terje Birkeland, Knut Sigurd Haugå og Sven Reisersen fortalte om sine erfaringer med trefjøs.

Leverandører av bygg i tre viste oss mulige løsninger som de hadde erfaring med at fungerte godt. De viste tydelig at tre som konstruksjonsmateriale er godt egnet for alle typer av landbruksbygg. Brukererfaringene viste det samme. Asbjørn Hagene, melkebonde med 50 kyr fra Ringsaker i Hedmark har et 8 år gammelt fjøs i krysslimt tre og limtre. Han hadde tatt turen til Agder for å formidle sine erfaringer og han var svært så fornøyd med sitt fjøs. Vedlikeholdet er minimalt, det er ingen spesiell slitasje på treverket og både temperatur og fukt er gunstig for både dyr og mennesker. Hagene var spesielt opptatt av dyrevelferd. Han opplevde lite sykdom og dyrene er rolig og fornøyde. Det samme var erfaringene fra Sven Reiseren og Knut Sigurd Haugå som begge har trefjøs for sau. Her er det bare et valg sa Reiseren – «det er å bygge i tre».

Stine Solbakken, kommunikasjonssjef i AT Skog Tre presenterte Tenk Tre kampanjen. For å løse klimautfordringen er det helt nødvendig å erstatte ikke-fornybare materialer med fornybare er budskapet i kampanjen hele trebransjen står bak. Og tre kan brukes til så mangt – alt fra is til fjøs.

Bilde 2

Et høydepunkt på dagen var å besøke Agder sitt største fjøs i tre. Elin og Terje Birkeland åpnet det 1800 m2 store fjøset sitt for oss og fortalte om sine erfaringer med å planlegge og bygge i slepplaft. I det lyse og trivelige fjøset fikk vi kjenne på et godt innemiljø og akustikken var helt fantastisk. Selv med 125 «mann» og en stor mengde dyr var det rolig og fint i fjøset. Fjøset har plass til 56 mordyr og 70 fôringsdyr og er bygd i slepplaft i kjerneved furu levert av Riska sag fra Rogaland.

Ved nyttår ble det innført økt tilskudd til bygging av landbruksbygg i tre. Roar Flatland fra Innovasjon Norge, Agder presenterte den nye ordningen og kriteriene for denne. Presentasjonen med kriteriene ligger vedlagt, men hovedbudskapet er at bygget må være i massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre. Da kan man får inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset inntil kr. 400 000. Ta kontakt oppfordret Roar – ring eller send mail – så ser vi på ditt prosjekt!

Vi takker alle som møtte opp og alle som bidro til at dagen ble vellykket.

Kristin Vedum, 23. januar 2020