Fremtidens bygg må være grønnere og mer bærekraftige. Det krever regelverk som stiller strenge krav på den ene siden og bestillere, kreative arkitekter, rådgivere og entrepenører som ikke lar seg vippe av pinnen på den andre.

Det pågår en revolusjon som handler om mulighetene som finnes i de ulike materialene vi skal bygge med. På samlingen i Bamble 11. juni fikk vi lærerike innlegg fra byggherre, arkitekt, brannrådgiver, entrepenør og materialprodusenter om nettopp dette – å bygge bærekraftig med fornybare materialer. Vi fikk også en omvisning på byggeplassen til Fremtidens skole. Bamble Kommuner har som mål å reduserer klimafotavtrykket med minimum 50% iforhold til referansebygg på dette prosjektet.

Presentasjoner fra dagen ligger vedlagt.

Tusen takk til Bamble Kommune og Backe Vestfold Telemark som lot oss komme inn på byggeplassen. Vi kommer gjerne igjen når skolen er ferdig.