Ved hjelp av noe økonomisk støtte fra daværende Østfold Fylkeskommune har Trebruk oppdatert og forlenget tidshorisonten for markedsutviklingen på bruk av krysslimt tre. Det er i analysen lagt inn mange forutsetninger og de er fortsatt forsiktige i anslagene. Dette på grunnlag av manglende dokumentasjon innenfor brann, lyd og helse, usikkerhet knyttet til CO2-avgifter samt usikkerhet rundt betongbransjens mottiltak. Situasjonen med Corona-viruset er selvsagt ikke tatt med i beregningen da analysen var ferdig før utbruddet startet.

Hovedkonklusjonen i analysen er at vi fortsatt bare er ved begynnelsen av en rivende utvikling når det gjelder bruk av tre generelt og KL-tre spesielt som byggemateriale. Norges forbruk av KL-tre var i 2019 ca 70.000 m³. Anslaget er at dette tallet vil øke til ca 300.000 m3 i 2030. Det er verdt å merke seg at de reelle tallene for årene 2017-2020 er nesten identiske med det som ble anslått i analysen gjennomført i 2017. Vi håper Trebruk har truffet like godt for de neste 10 årene og at Norge dermed vil ha behov for flere nye fabrikker for produksjon av krysslimt tre.

Rapporten finner du under. Skulle det være behov eller ønske om en grundigere gjennomgang av detaljene i analysen ta kontakt med Trebruk AS ved Bjørn Lier eller Per Arild Aasheim.