Ordningen gjelder nytt areal i form av tilbygg eller nybygg. Tre må være hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner.

Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre:
Inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset til kr. 400 000.
Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er hovedmateriale:
Inntil 10 % ekstra tilskudd avgrenset til kr 200 000.

Innovasjon Norge vurderer grunnlaget for ekstra tilskudd uavhengig av om det er søkt om det eller ikke.

Det kan ikke gis ekstra tilskudd til bygg for produksjoner som strider mot nasjonale føringer (som for eksempel utvidelse eller nyetablering av svine- eller eggproduksjon) eller prosjekter som er så lavt prioritert i de ulike fylkene at de ikke kan oppnå ordinært investeringstilskudd.

Mer info finner du på Innovasjon Norge sine nettsider