Bilde 1

Miljøvennlig byggeri og bygging med tre som konstruksjonsmateriale er et av tiltakene som utsløser midler fra Klimasatsordningen. BYGG i TRE traff Kirvil Stoltenberg, ansvarlig for Klimasatsordningen, for å diskutere neste års kriterier for bygging med fornybare materialer.

Kirvil Stoltenberg oppfordrer til tidlig kartlegging av mulige klimatiltak i bygg og anlegg. Her kan det avdekkes alle klimatiltak i bygging og drift, inkl materialer, energiløsninger og byggeplass mm.

Tidlig kartlegging i et forprosjekt kan utløse 375.000, max 75% av den totale kostnaden. Kartleggingen skal gi et godt beslutningsgrunnlag for det videre prosjektet.

For hovedprosjekt – dvs selve byggingen kan ordningen utløse inntil 3 millioner, max 75% av merkostnaden ved å bygge klimavennlig. For tre vil dette si at man kan få dekket merkostnaden i prosjekteringsarbeidet. Prosjekteringen tar lengre tid og koster mer. Prosjektering av større bygg i tre krever en mer detaljert prosjektering enn ved tradisjonelt byggeri. I et stort bygg som skal bygges i krysslimt tre og limtre, prefabrikkerer produsentene elementene inne på fabrikk. De er dermed klare til montering på byggeplassen. Prosjektering og prefabrikkering krever høy grad av presisjon siden bygget settes sammen som legoklosser. Eksempelvis ble hele flerbrukshallen i Fyresdal satt sammen på 6 dager i desember i år.

Trenger du hjelp til søknader for din kommune – ta gjerne kontakt. Vi bistår både med forprosjekt og hovedprosjektsøknader.