Vi vil ikke følge den «slagne landevei» sier ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund Kommune. Vi må følge utviklingen!

Når administrasjonen i Farsund Kommune kom med en faglig begrunnelse for hvorfor bygge på den nye barneskolen i heltre valgte kommunestyret å følge rådene. Vi ønsker å bygge miljøvennlig og bruke de nyeste byggemetodene sier ordføreren. Derfor ble vedtaket at Farsund Kommune skal bygge i tre. Prosjektlederen vår har bred erfaring og vi tror nok at prosjektet bli billigere – ikke dyrere enn å bygge tradisjonelt sier han. Skulle det bli dyrere skyldes det Covid 19 – og det ville skjedd uansett.

Barneskolen utvides med 4 klasserom, musikkrom, bibliotek, grupperom, arbeidsplasser for lærere mm. Montering av dekker i krysslimt tre og vegger i limtre/bindingsverk startet 27. oktober. Leverandør av krysslimt tre/limtre: Abico/Aanesland Limtre. Arkitekt: Kristiansen & Selmer -Olsen

Sammen med Farsund Kommune og Lista Bygg inviterer vi til byggeplassbefaring. Her får vi informasjon fra byggherre og entreprenør om hvordan bygge i krysslimt tre, hvilken planlegging som kreves, utfordringer underveis, fordeler mm.

Tid Mandag 9. november kl 14
StedMarkeveien 22, Farsund
Påmelding er nødvendig, se lenke for påmelding under

Personlig verneutstyr: Alle må ta med hjelm, synlighetsvest og vernesko. Vi gjør oppmerksom på at de som ikke stiller med komplett PVU ikke dessverre ikke får delta på befaringen.

Befaringen gjennomføres iht smittevernsregler anbefalt av FHI. Ved endret smittesituasjon kan befaringen bli avlyst eller endret. I påmeldingen spør vi etter e-postadresse og mobilnummer mht varsling og ev. sporing dersom det oppstår smitteutbrudd.


Velkommen!

Spørsmål?

Kontakt Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93259472

Tredriveren er en del av et nasjonalt satsingprosjekt for økt bruk av fornybare materialer i større offentlige og private bygg. Innovasjon Norge koordinerer et landsdekkenende nettverk av pådrivere. I Agder finansieres Tredriveren av Innovasjon Norge og Agder Fylkeskommune.