Webinaruka arrangeres i samarbeid mellom BYGG i TRE, InnoTre (tidligere Tre på Agder), WoodWorks! Cluster, og Skognæringa Kyst.

Alle interesserte er velkommen til å melde seg på/delta. Benytt anledningen; lytt til interessante innledere, og kommenter eller still spørsmål om du har lyst til det.   

Dagens tema og innledere

Optimal bruk av råstoffressurser, økt fokus på sirkulære løsninger og industrielle symbioser ved at sidestrømmer eller avfall hos en produsent blir innsatsfaktor hos en annen, er nødvendige grep om vi skal lykkes med å nå felles bærekraftsmål. I dagens webinar blir vi bedre kjent med: 

Sintef presenterer prosjektet LekeBark som skal erstatte fallunderlag av gummi med nye løsninger og lim produsert av kjemikalier fra granbark

WAI Environmental Solutions presenterer hvordan de skal produsere biokull til smelteverksindustrien fra restråstoff

EPCON Evaporation Technology presenterer hvordan de bruker sitt unike utstyr for å fordampe og konsentrere strømmer av restråstoff bl a hos biogassanlegg, mm.

Tid: 22. november kl 0830 -1000 på Teams. Alle får tilsendt lenke til teams.

.

.

Webinaruka – tema

Webinar via Teams hver morgen kl. 08:30-10:00. Du kan velge å bli med en dag eller flere. Huk av for dine valg når du melder deg på. 

Kontaktperson: Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no