Vi inviterer sammen med Asker Kommune deg som er byggherre, rådgiver, arkitekt, entrepenør osv til befaring på den nye svanemerkede skolen som åpner til nyttår.

TidTorsdag 25. november kl 09.00 – ca 11.30
StedTorvbråten skole, Østskogveien 40, 3470 Slemmestad

Asker Kommune bygger Torvbråten skole i Røyken. Den nye skolen rommer rundt 450 elever og overleveres fra Veidekke til Asker 1. november. Vi til informasjon og befaring.

Dette prosjektet gir ca 60% reduksjon I CO2 utslipp mot referansebygg TEK 17. Det oppnår de ved:

Krysslimt tre
Fossilfri byggeplass
Passivhus
Overvannsystem på taket og solceller
Varmebrønner og geopumpe
Svanemerking

Bli med å hør mer om hvordan de oppnår så stor reduksjon i klimagass, hvordan de mener det blir blir billigere å bygge med disse miljøambisjonene enn å bygge tradisjonelt mm.

Arkitekt: Link Arkitektur, entrepenør: Veidekke

Velkommen!

Befaringen gjennomføres iht smittevernsregler anbefalt av FHI slik at det blir tatt nødvendlige smittevernshensyn. Ved endret smittesituasjon kan befaringen bli avlyst eller endret. I påmeldingen spør vi etter e-postadresse og mobilnummer mht varsling og ev. sporing dersom det oppstår smitteutbrudd.

Spørsmål?

Kontakt Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93 25 94 72