Tid: 14 januar kl 11.30 -14.30 hos Kebony, Havnevegen 35, 3739 Skien

Program

11:30
Lunch

12:00
Velkommen til Kebony v/ Karl Andre Evensen, Produktsjef Kebony

12:10
Bygg i Tre v/Kristin Vedum, Tredriver Silva Consult

12:20
Trefasader – Materialvalg og overflatebehandling v/Ulrich Hundhausen, seniorforsker Treteknisk Institutt
Sentrale temaer er:
• Holdbarhet og fukt
• Naturlig gråning
• Overflatebehandling
• Brannbeskyttelse

13:15
Presentasjon av Kebony

13.45
Fabrikkbesøk

14.30 SLUTT

Arrangementet er gratis, men vi trenger påmelding.
Max 25 plasser

VELKOMMEN!!