0Fagdag formålsbygg i tre – nye Sandefjord vdg og Nygård sykehjem