0Fagdag formålsbygg i tre – nye Sandefjord vdg og Nygård sykehjem

1Webinaruka i 8. – 12. mai

2Lunchwebinar: Skole prosjektert for demontering og ombruk

3Befaring Røed Avlastningshjem, Arendal