Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune, samt Bamble og Søgne kommune har alle planer om nye skoler. I Bamble og Søgne jobbes det med ny ungdomsskole, mens Fylkeskommunene jobber med nye videregående skoler.

For å lære mer og få inspirasjon til egne prosjekter reiser det en gruppe med blant annet prosjektledere og politikere til skoler i Hedmark. Bjørkelangen og Hanstad skole er begge ferdige, mens Skarnes og flere er under oppføring. På studieturen får vi økt kunnskap om hvordan byggherrer i Telemark og Agder kan realisere:

En god læringsarena for elever og ansatte
Godt inneklima for å sikre helse trivsel og økt produktivitet for elever og ansatte
Robust bygg for å sikre lave drifts og vedlikeholdskostnader
Materialbruk som legger til rette for nye arbeidsplasser basert på skog og tre (Det grønne gullet)
Redusere CO2 utslipp – (Det grønne skiftet)
Legge til rette for smidig utnyttelse av bygge forskrifter for å sikre en mer effektiv gjennomføring av «Det grønne skiftet»

Det er fortsatt et par ledige plasser om din kommune eller fylkeskommune ønsker å bli med. Mer info får du hos Kristin Vedum, tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult. no

Forløpig program;