Selv om politikerne ønsker å dempe behovet for sykehjem og omsorgsboliger ved at de gamle bor lengre hjemme og blir hjulpet av ny teknologi, er dette segmentet innen formålsbygg økende. Miniseminaret ga mer kunnskap om hvordan bygge gode omsorgsboliger tilpasset brukerne og erfaringer fra både prosjekter som er under planlegging og som er tatt i bruk ble delt. Gjennom innlegg fra Sintef, BGM Arkitekter/Hemato Eiendom og Rakkestad, Sandefjord og Kongsberg Kommune fikk deltagerne mange konkrete tips å ta med seg videre på veien. Nå håper vi på omsorgsbygg i tre over hele landet.

På seminaret ble det spurt om forventet utvikling mht bruk av tre i større bygg. Trebruk AS publiserte i vinter en ny markedsanalyse for bruk av tre og krysslimt tre i Norge med en forventet utvikling fram til 2030. Rapporten ga en klokkeklar konklusjon. Norge er bare i starten av det som garantert vil bli en rivende utvikling i bruk av tre i byggenæringen. Rapporten finner du under aktuelt.

Presentasjoner, opptak og lenker fra Sintef er lagt ved.

Artikkelene fra Sintef finner du under.

Opptak av seminaret finner du under. Passord er: 4J#!=oVG