Tirsdag 31. august 2021, inviterer Skogselskapet i Agder i samarbeid med Kystskogbruket og Tredriveren i Agder til skogstur i Kristiansand og Hægbostad. Dette er en tur for deg som er arkitekt, designer, arkitektstudent eller jobber med tre i bygg, innredning, i steds- og landskapsutvikling eller på annet vis.

Vi blir kjent med den norske eika sine vekstforhold, kvaliteter og hvilke prosesser den går gjennom før den er klar til bruk. Vi får innblikk i hva den norske eika egner seg best til og vi diskuterer hvordan den kan inngå i prosjekter og hva som er viktig for dere.

Vi møter:

I skogen, Mosby i Kristiansand: AT-skog, skogeier Andreas Lid mfl

På saga og tørka: Jan Petter Gysland, eier Vintereik i Hægbostad.

På verkstedet og fabrikken: Trond Hamran, eier Hamran Snekkerverksted i Hægbostad.

Program – skogstur i eikeskogen

Vi henter deg på Kjevik lufthavn eller i Kristiansand sentrum kl 9.

Første stopp er eikeskogen utenfor Kristiansand. Her blir det bålkaffe, god mat og møte med skogeier. Vi får med oss hogst av eik og informasjon om skjøtsel, tilgang på virke og kommersiell skogdrift.

Eika vi har hugd blir med oss til Hamran Lauvtre i Hægebostad. Vi får se skjæring, strølegging, tørking og sortering. Hvordan tenker de på sagbruket når stokken kommer inn, hva skal den brukes til og hva må de se etter?

Neste stopp er Hamran Snekkerverksted med lunch og innføring i hvordan de bruker eik, ressursutnyttelse og viktigheten av riktige kvaliteter på riktig sted. Vi får se produksjon av produkter både i både laminat og heltre. Siste post er besøk hjemme hos Trond i hans nye eikestue.

Vi leverer deg tilbake på flyplassen eller i Kristiansand sentrum til kl 1800.

Velkommen til kunnskapsfangst på Sørlandet – vi gleder oss til å se deg.

Praktisk informasjon og påmelding

Ved spørsmål og påmelding ta kontakt med:

Tredriver i Agder v/ Kristin Vedum

Mob: 93259472

E-post: kristin.vedum@silvaconsult.no

Covid 19:
Påmeldingen er bindende. Vi vi vil holdeoss oppdatert på eventuelle nye nasjonale eller lokale restriksjoner for reiser og antall tillattsamlet. Ved eventuell endring av dato vil dette skje i medio mai. Alle påmeldte vil
da få endelig informasjon om opplegget.

Tredriveren er en del av et nasjonalt satsingprosjekt for økt bruk av fornybare materialer i større offentlige og private bygg. Innovasjon Norge koordinerer et landsdekkenende nettverk av pådrivere. I Agder finansieres Tredriveren av Innovasjon Norge og Agder Fylkeskommune.