Vi har også lagt opp til en åpen time der vi håper dere har lyst til å dele erfaringer, eller om dere har prosjekter eller problemstillinger dere ønsker å diskutere med de andre. Fint om dere tar kontakt om dere ønsker litt tid i denne bolken. Kontakt meg på: kristin.vedum@silvaconsult.no eller tlf 93259472

Tid: 6. juni kl 09.30 – 15.30
Sted: Krona – Kongsberg kultur- og kunnskapssenter, Hasbergs vei 36, Kongsberg.

Merk: du trenger ikke å ha vært med på de 3 første samlingene for å delta på denne.