Flere og flere kommuner har klare ambisjoner om bærekraft når de skal anskaffe nye skoler, barnehager, helsehus mm. I klimaregnskapet til byggeprosjekter er valg av materialer, og ikke minst kortreiste materialer, ett av flere viktige aspekter for å oppnå klimaambisjonene. Ringerike, Hole og Modum kommuner har alle store investeringer foran seg. Nå ønsker de å ta grep for å være en del av løsningen på klimaproblematikken – ikke en del av problemet. Ringerike og Hole presenterte sine planer framover, og her var det snakk om flere milliarder i både nybygg, påbygg og ombygging av omsorgsboliger, skoler, barnehager mm

Bilde 1
Enhetsleder Jostein Nybråen i Utbygging Ringerike Kommune presenterte kommunen sine planer de neste 5 årene.

Kristine Nore, forskningssjef på Splitkon, ga en innføring i hvordan bærekraftige bygg utføres ut fra et teknisk perspektiv (lyd, brann, med mer), for deretter å synliggjøre helsemessige gevinster i bruk av tre som materiale i bygg.

Kongsberg Eiendom presenterte sine erfaringer fra prosessen med oppføringen av nye Vestsiden Skole og flerbrukshall. Dette i forhold til de klimaambisjonene kommunen har og i forhold til spenstige mål på bruk av tre og energiløsninger basert på solenergi og lagring med bruk av hydrogen. Kongsberg har blitt viden kjent for sine løsninger både utenfor regionen og landegrensene.

Bilde 2
Hallvard Benum, energiingeniør i Kongsberg Eiendom presenterte Vestsiden Skole, som er blitt et forbildeprosjekt ut over landegrensene.

Tredriver Per Arild Aasheim og leder av nettverket BYGG i TRE Kristin Vedum informerte om hvordan kommunene kan innhente ytterligere fagekspertise i forhold hvordan bygge i tre. Det ble videre presentert hvordan kommuneplaner bør sette mål for klimagassutslipp, hvordan tre kan bidra til å nå klimamålene samt eksempler fra formålsbygg i tre fra andre kommuner. Et sentralt tema hos Aasheim var å vise at livssykluskostnadene på skoler og omsorgsboliger kan være lavere om de bygges i tre i forhold til om de bygges i stål og betong.

Kommunene fikk en god innføring i innovative anskaffelser av Cecilie Endresen i Nasjonalt Program for Leverandørutvikling. Hvordan de kan hente inn informasjon/innspill til løsninger fra leverandører på det de behovet de har i sine byggeprosjekter gjennom dialog med markedet var hennes fokus.

Bilde 3
Daglig leder og eier Morten Johansen forklarte hvordan deres hydraulisk presse for massivtre plater fungerer.

Dagen ble avsluttet med befaring på verdens største produksjonsanlegg for krysslimt tre. Daglig leder Morten Johansen ga oss innblikk i hvordan produksjonen ville foregå og ambisjoner om at råvarene skal være 100% norsk.

Nå gjenstår det å se hvem som griper muligheten til ytterligere kompetansepåfyll og rigger sine fremtidige bygganskaffelser slik at det åpnes opp for de innovative, bærekraftige løsninger med tre som konstruksjonsmateriale.

Samlingen er et ledd i flere kompetansehevende samlinger fra BYGG i TRE om bærekraftige bygg og tre som byggemateriale.

Bilde 4
Primus motor for fagdagen, Eiliv Kornkveen, leder av landbrukskontoret i Ringerike og Hole, ble imponert over produksjonslinjen som vil gi 3,5 * 16 meter store KL-tre elementer.
Bilde 5
Hos Splitkon er til og med kranbanene i tre.