7 deltagere fra Røyken Kommune og 2 fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark «fylte opp kofferten» med erfaringer om hvordan Hjartdal Kommune har anskaffet fremtidsrettede og bærekraftige løsninger i Nye Sauland Skole.

Nye Sauland Skole er den første i fylket i massivtre. Her har det vært bratt læringskurve både for prosjektleder Morten Sæther og Telemark Byggentrepenør fra Gvarv. Men resultatet blir fantastisk – vi er kjempefornøyd sier ordfører Bengt Halvard Odden.

Gjennom befaring på byggeplass, informasjon fra ordfører og prosjektleder, samtaler med både entrepenør, Helen og Hard arkitekter og rektor fikk de ulike deltakerene fra Røyken verdifull påfyll de kunne ta med hjem til de to nye skolene de selv skal bygge. Erfaringsdeling og felles kunnskapsdeling mellom kommuner er viktig for sier prosjektleder for Nye Sydskogen og Nye Torvbråthen Skole i Røyken, Alt Kaare Stokker.

Fakta Nye Sauland Skole;
– Stor brukermedvirkning i planleggingprosessen
– Hadde ingen erfaring med bygg i massivtre, men tilegnet seg ny kunnskap gjennom befaringer og innleie av ressurser med høy kompetanse på tre
– Huser klasserom for 5. – 10. klasse, samt undervisningsrom for treverk, kunst, håndverk, naturfag, heimkunnskap, musikk og bibliotek
– Skole og flerbrukshall bygges med konstruktive dekker og konstruksjon i massivtre
– Ytterkledning i malmfuru
– Elevene flytter inn 1. januar 2019

Hjartdal Kommune planlegger også nytt Omsorgssenter. Tilbudsfristen er gått ut og fredag åpnes tilbudene. En ting er sikkert; Omsorgsenteret bli i tre!

Bilde 1
Informasjon i den vakre kommunestyresalen i Hjartdal.