Nye Sydskogen skole gir en klimagassreduksjon som tilsvarer 48 flyreiser med fullt fly fra Oslo til London

Prefabrikkerte KL-tre elementer
Nesten hele andre etasje på skolen bygges i massivtre. Det meste av konstruksjonen kommer fra KL-tre produsenten Mayr Melnhof Holz i Østerrike. Selve produksjonen er delt inn i tre prosesser som foregår innendørs under tørre og kontrollerbare forhold. Først limes og presses trevirke sammen til KL-tre plater, deretter dimensjoneres de til ønsket størrelse, før de til slutt kuttes og utformes presist og fleksibelt i en CNC-maskin. De ferdige KL-tre elementene leveres til byggeplassen i Røyken som et «enkelt» byggesett. Byggmester Øystein Henriksen AS står for montasje.

Stille byggeplass
Uten store dieseldrevne maskiner og med prefabrikere KL-tre elementer er det lite støy og støv på byggeplassen. Dette til glede for både de som jobber der og for de mange naboene. En tårnkran står for de tunge løftene i stedet for en dieseldreven mobilkran – som ifølge byggherre og entreprenør – ville vært langt billigere i drift. Det brukes annen generasjon miljødiesel på de anleggsmaskiner som må bruke diesel. Bermingrud entreprenør har også kjøpt en elektrisk hjullaster for å bidra til fossilfri byggeplass

Bilde 1
Helge Toft, Prosjekteringsleder Bermingrud Entrepenør og Alf Kaare Stokker, prosjektleder Røyken Eiendom

Første skole i Norden som svanemerkes
Vi bygger Nordens første skole som er svanemerket og bygget i KL-tre, sier Alf Kaare Stokker i Røyken Eiendom. Miljøkravene på byggeplassen er satt i tråd med kommunens klima- og miljøplan. Derfor må entreprenøren levere klimaregnskap, bygge passivhusstandard og ha en fossilfri byggeplass. Bermingrud, som er totalentreprenør, må i tillegg forplikte seg til en ren og tørr byggeplass, samt dokumentere svanemerking på alle materialer som brukes.

Stor miljøgevinst
Røyken er opptatt av at Norge når de nasjonale klimamålene. Stokker er klar på at reduksjon i CO2-utslipp fra bygg/anlegg-sektoren fra grøft til tak er nødvendig for at vi skal nå nasjonale klimamål. Skoleprosjektet i Røyken er et forbildeprosjekt for andre kommuner. De siste kalkulasjonene viser at det gir en klimagassreduksjon på̊ 44 % fra materialer og 56 % av referansebyggets totale utslipp. Dette tilsvarer 48 flyreiser med fullt fly (120 passasjerer) fra Oslo til London eller 67 395 reiser med bensindrevet privatbil fra Drammen til Oslo forteller en stolt prosjektleder.

Bilde 2
Steinar Butterdal fra Nedre Eiker var i Røyken for å få seg erfaring i forkant av nye byggeprosjekter i egen kommune.
Bilde 3
Sydskogen er en fossilfri byggeplass – dvs en en byggeplass som ikke benytter fossile energikilder

Prislapp
Det nyttes 10 000 kvadratmeter eller 3500 kubikkmeter KL-tre elementer i prosjektet. Det er beregnet en byggekostnad på rundt 22 423 kr per m2 fra entreprenør og den totale kostnaden er 31 362 pr m2. Dette inkluderer riving a den gamle skolen, midlertidig skole med buss-skyss til og fra og alt utenomhusarbeid. Jeg synes dette er en god pris sier Stokker og fremhever at bygging i tre er framtidens byggemåte. I november har han klart konkurransegrunnlaget for nye Torvbråten skole som også skal bygges i massivtre. Her håper han på KL-tre elementer i norsk gran fra produsenten Splitkon i Åmot i Buskerud.

Skolen får også eget veksthus med plasttak isolert med «såpebobler».

Skolen blir en to parallell skole med plass til totalt 392 elever og den står klar til bruk når SFO åpner 1. august 2019.

Er det spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt med aks@roykeneiendom.no.

For presentasjon som ble holdt på infomøte, se lenken under.