Vi starter det nye året med en digital lunch. Lunchen omhandler Elverum Kommune som bygger et 733m2 stort påbygg i tre til en skole. Bygget er prosjektert slik at det er demonter – og ombrukbart, noe som også gjelder fundamentet. Vi håper temaet kan gi oss en inspirerende start på 2023.

Innleder er  Hans Erik Skari, Enhetsleder på eiendom i Elverum Kommune. Han har ledet Elverum sitt arbeid med en trestrategi, de fleste av byggprosjektene samt den interne omstillingen og nytenkningen for hvordan kommunen som byggherre skal være gode bestillere av klimavennlige og kostnadseffektive formålsbygg mm.

Tid: Onsdag 11. januar 12.00 – 12.45 på Zoom.

Elverum kommune har en egen trestrategi og har generelt vært langt fremme når det gjelder å bygge formålsbygg i tre. Kommunen har bygd skoler, barnehager, idrettshaller mm og har flere prisbelønte prosjekter, eks Ydalir skole og barnehage.

Vi skal få høre om det pågående skoleprosjektet, deres anskaffelsesstrategi, erfaringer og ikke minst hvordan arbeidet har resultert i at de bygger formålsbygg i tre rimeligere enn standard TEK 17 bygg i stål og betong.

.

.

Arrangør: BYGG i TRE og Tre på Agder i samarbeid med Elverum Kommune.

.

.

Velkommen!

Spørsmål? Ta kontakt med Tredriveren, Kristin Vedum

Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no