Sammen med Tre på Agder og Tredriveren i Agder inviterer til digital tremaraton. 5 digitale seminar for deg som ønsker å heve kunnskapen innen industrielt trebyggeri.

Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner blir stadig mer vanlig både i offentlige og private bygg. Trebaserte konstruksjoner kan brukes på de aller fleste bygningstyper og trebaserte konsepter har blitt stadig mer konkurransedyktige. Økt fokus på miljø og bærekraft bidrar til at tre i økende grad blir brukt i alt fra skoler og barnehager til leiligheter, driftsbygg i landbruket og næringsbygg.

(Foto: Woodcon. Bygging av ny idrettshall i Fyresdal Kommune)

Medvirkende er Leif Tore Isaksen og Alain Bradette fra Sweco, Mari Sand Austigard Mycoteam, Jørgen Tycho Oslo Tre, Preben Aanesen UiA, Jørn Erik Gaarder SINTEF, Atle Killerud Firesafe, Venke Moe Kristiansand Kommune, Audun Øvrum, Norsk Treteknisk Institutt, Espen Thomassen Sweco mfl

Foreløpig program for seminarene finner du under. Hvert seminar varer 1,5-2 timer. Du kan være med på et eller flere.

Tema & tid 1. februar kl 13.30: Brannsikring av trekonstruksjoner.
Regelverk og treets egenskaper ved brann.
v/Leif Tore Isaksen, fagsjef brann og sikkerhet SWECO. 
Branntetting av installasjonsgjennomføringer i konstruksjoner av massivtre

v/Atle Killerud, teknisk direktør, Firesafe.
Royalimpregnert kledning og brann, hva er status pr i dag?

v/ Audun Øvrum, Administrerende direktør, Norsk Treteknisk Institutt (bekreftes uke 3)
?
2. februar kl 13.30: Hvorfor bygge i tre og hvordan prosjektere og bygge?
Kristiansand Kommune regulerer offensivt og krever både konstruksjon og fasade i tre i både offentlige og private bygg.
v/Venke Moe, plan- og bygningssjef Kristiansand Kommune

Hvordan prosjektere og bygge i tre. KL-tre/limtre, standarder, produksjon, grunnleggende beregningsprinsipper, hvordan kalkulere rett pris og hvordan unngå typiske feil og sikre gode løsninger 
v/Jørgen Tycho, arkitekt og kreativ leder Oslotre.
?
3. februar kl 09.00: Akustikk i trekonstruksjoner
Lydisolasjon og flanketransmisjon.
v/ Alain Bradette, rådgiver bygningsakustikk, Sweco

Fra prosjektering til praksis på Bamble ungdomsskole med svømmehall, kultursal og idrettshall.
v/ Tony Lefsaker, prosjekteringsleder, Backe Vestfold Telemark

Hvordan planlegger man for akustikk i et trebygg og hvordan fungerer det i praksis? Jekteviken studentboliger med barnehage i øverste etasje nyttes som eksempel.
v/ Espen Thomassen, gruppeleder akustikk Sweco. (bekreftes uke 3)
?
4. februar kl 09.00: Fukt i trebygg
Byggeprosessen med fokus på erfaringer fra bygge- og bruksfasen. Utførelsesstandarden NS 3516 og fuktsikker byggeprosess, NS 3514 vil bli gjennomgått.
v/ Mari Sand Austigard, seniorrådgiver, Mycoteam

Bygg i kompakte tretak. Erfaringer fra fuktmålinger fra eksisterende tak.
v/Jørn Erik Gaarder, forsker avdeling for Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner, SINTEF.

Overflatebehandling av innvendige flater i tre. Hvordan påvirker dette treets hygroskopiske egenskaper og hva har det å si for estetikk og vedlikehold
v/Kristin Nore, daglig leder, omTRE
?
5. februar kl 09.00: Bæresystem i tre (konstruksjonsteknisk fokus)
Bæresystemer, byggeteknikker og dimensjoneringsprinsipper for trekonstruksjoner. Sentralt er prosjekteringsfasen. 
v/ Preben Aanensen, universitetslektor ved Universitetet i Agder.

Erfaringer fra pågående bygging av Havlimyra skole i Kristiansand. Prosjekteringsprosessen, byggefase og grensesnitt mot andre fag
v/Trond Stupstad, prosjektutvikler, Kruse Smith Entreprenør.
?
StedPå nett. Lenke til Zoom sendes ut i forkant.
?
PrisSeminarene er gratis for medlemmer av BYGG i TRE nettverket. For ikke-medlemmer er det 500,- kr pr deltaker pr seminar eller 2000,- kr for alle fem.
?
PåmeldingBindende påmelding. Ved avmelding mindre enn 2 dager før seminaret belastes deltakeravgift.
?

Velkommen til vår digitale tremaraton!

Spørsmål?

Kristin Vedum, Tredriver på Agder, Silva Consult AS, Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no

BYGG i TRE er et klimanettverk som består av kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene i Vestfold Telemark, kommunene i gamle Buskerud, Viken Fylkeskommune, Fylkesmannen i Viken, Asker kommune og Åmli kommune. Nettverkene er initiert av Fyresdal og Kongsberg Kommune og det er de som står som formelle eiere av nettverket. Kommunene i nettverket ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å øke kompetansen innen bærekraftig byggeri og bruk av fornybare materialer. Dette skal i neste rekke gi flere bygg med konstruktivt tre.

Tredriveren er en del av et nasjonalt satsingprosjekt for økt bruk av fornybare materialer i større offentlige og private bygg. Innovasjon Norge koordinerer et landsdekkenende nettverk av pådrivere. I Agder finansieres Tredriveren av Innovasjon Norge og Agder Fylkeskommune.