NY DATO KOMMER: grunnet Covid 19 blir dette kurset utsatt til høsten 2021.

Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner blir stadig mer vanlig både i offentlige og private bygg. Trebaserte konstruksjoner kan brukes på de aller fleste bygningstyper og trebaserte konsepter har blitt stadig mer konkurransedyktige. Økt fokus på miljø og bærekraft bidrar til at tre i økende grad blir brukt i alt fra skoler og barnehager til leiligheter, driftsbygg i landbruket og næringsbygg.

De trebaserte konseptene omfatter alt fra limtrekonstruksjoner, søyle-dragerkonsepter, massivtre- og bindingsverkselementer samt moduler. Enten som rendyrkede konsepter eller blandet med hverandre og andre materialer som stål og betong (hybride konstruksjoner).

Tre på Agder og Tredriveren på Agder inviterer til kurs i tre som konstruksjonsmateriale. Kurset er over to dager, men man kan velge å være med på en eller to dager.

Kursholdere er Leif Tore Isaksen og Alain Bradette fra Sweco, Mari Sand Austigard, Mycoteam, Jørgen Tycho, Oslo Tre, Preben Aanesen, UiA, Trond Stupstad, Kruse Smith Entrepenør, Halgeir Halvorsen, Byggmester Asle Thorsen og Ivar Grødal, Henriksen snekkeri.

Tid Tirsdag 2. februar og onsdag 3. februar
StedClarion Hotell Tyholmen, Teaterplassen 2, Arendal
PrisPris pr dag, 2400,- kr.
PåmeldingBindende påmelding innen 18. januar. Må vi avlyse eller utsette grunnet Covid 19, blir deltakerene ikke belastet kursavgift.

Kursdag 1,  2 februar «Grunnleggende materialkunnskap, prosjektering og bygging i tre»

Målgruppe; Arkitekter, rådgivende ingeniører bygg, entreprenører, prosjekteringsansvarlige, rådgivere/ledere, byggherrer og andre som ønsker økt kunnskap knyttet til å bygge i tre.

Kurset passer bra også for de som skal på kursdag nr 2 den 3. februar. Dette for å få en grunnleggende kunnskap om tre som byggemateriale og de spesielle utfordringene ved trebygg.

Kursdag 2, 3 februar: Trekonstruksjon som bæresystem (krysslimt tre, limtre og samvirkekonstruksjoner)

Kurset skal øke din kunnskap om trekonstruksjoner og gi innblikk i prosjekteringsfasen. Det vil være et konstruksjonsteknikkfokus avgrenset til limtre-, krysslimt tre og samvirkekonstruksjoner. Det presenteres både bakenliggende teori og praktiske løsninger/aspekt. Entreprenører, lokale byggherrer og leverandører vil i løpet av kursdagen dele sine tanker om trebyggeri.

Målgruppe: Arkitekter, rådgivende ingeniører bygg, prosjekteringsansvarlige og andre rådgivere/ledere som ønsker større kunnskap innen prosjektering av trekonstruksjon som bæresystem.

Kursholderne er Preben Aanesen, universitetslektor ved Universitetet i Agder og Jørgen Tycho, Arkitekt og kreativ leder i Oslotre. Begge har stor kunnskap fra prosjektering av trekonstruksjoner og har erfaring fra rollene RIB og ARK.

Program for begge kursdagene finner du under.

Dersom du selv er forhindret fra å delta kan en kollega ta din plass kostnadsfritt. Blir vi anbefalt av FHI/kommuneoverlegen i Arendal å ikke arrangere på det aktuellet tidspunktet vil kurset bli avlyst eller utsatt. Se mer informasjon om påmeldingsregler osv her!

Velkommen på kurs!

Spørsmål?

Kristin Vedum, Tredriver på Agder, Silva Consult AS, Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no

Tredriveren er en del av et nasjonalt satsingprosjekt for økt bruk av fornybare materialer i større offentlige og private bygg. Innovasjon Norge koordinerer et landsdekkenende nettverk av pådrivere. I Agder finansieres Tredriveren av Innovasjon Norge og Agder Fylkeskommune.