Tid: Tirsdag 13. august kl 13.00 – 14.30
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen 2, Arendal

Medvirkende

Del 1
Nye klimavennlige materialer
Hvordan redusere klimagassutslipp på et anlegg med gjenbruk?
Tora Haslum Myklebust, Kontraktsleder Velde Asfalt AS, Velde

Kan resirkulert glass, skumglass, erstatte betong i bygg og anlegg?
Kjell Håkon Helgesen, CEO, Foamrox

Nye Veiers perspektiv på nye materialer som spiller inn mot å redusere ressursbruk og klimagassutslipp.
Anette Aanesland, Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Nye veier

Del 2
Hvordan tar byggesektoren i bruk nye, klimavennlige materialer
Statsbygg sin vei mot nullutslippsbygg
Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm dir Statsbygg

Grensesprengende trebyggeri.
Bengt Michaelsen, Daglig leder/eier, BGM Arkitekter

Flesberg nye skole med tilhørende idrettshall og svømmehall er bygd i tre og har blitt kjent både regionalt og nasjonalt for sine nyskapende løsninger.
Oddvar Garaas, Ordfører i Flesberg (Sp)

Del 3
Hvordan gå fra ide til realisering for miljøvennlig byggeri?

Hvordan kan kommunene få billigere lån til sine framtidige bygg?
Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken

Hvordan kan du få hjelp til å realisere ditt neste byggeprosjekt i tre?
Kristin Vedum, Tredriver på Agder, Silva Consult

Seminaret er et samarbeid mellom Kommunalbanken, Klimapartnere og BYGG i TRE

Kontaktpersoner:
Gunn Spikkeland Hansen, Klimapartnere
Kristin Vedum, BYGG i TRE