Dette er en stor gladsak for oss i som jobber for bærekraftig byggeri med økt bruk av miljøvennlige byggematerialer. For Kristiansand gir dette at flere områder i sentrum har fått og får regulert at de skal bruke tre i bærende konstruksjoner. Pt er det både leilighetskomplekser og studentboliger. Dette er et viktig sted i retning av å nå nasjonale og globale klimamål, få videreutviklet industrien basert på norsk tømmer mm.

Utbyggere og andre i Kristiansand nå tar kontakt med Tredriveren i BYGG i TRE for å få realisert prosjektene til rett pris. Verdikjeden med entreprenører, arkitekter, rådgivere og konsulenter i Agder er pt lite utviklet mht trebyggeri. Få eller ingen har god erfaring, og kompetanse må bygges gjennom konkrete prosjekter. Dette er en kritisk suksessfaktor for at vi skal få den gode utviklingen som vi ser flere steder i landet.

Kunnskap om at man kan bruke reguleringsbestemmelsene til å realisere miljøvennlige prosjekter i kommune Norge er av stor betydning. Spre gjerne det gode budskapet til politikere i din kommune. Vedtak om bruk av tre må tas politisk slik at det blir gitt en klar bestilling til administrasjon. Ellers er det, som for oss alle, lett å gjøre som vi alltid har gjort – velge det trygge som man har kunnskap og erfaring med.

Ønsker dere tilsendt informasjonen fra KMD, ta kontakt med Kristin!

Bilde 1
Fædrelandsvennen juni 2019