DEL 1 KLIMARISIKO
Hans Olav Hygen og Eivind Junker fra Metrologisk institutt og NTNU ga oss en god innføring i klimarisiko og kommunenes juridiske ansvar. Det er 18% mer nedbør gjennom året nå enn for 100 år siden fikk vi fortalt av Hygen. Vi må tilpasse oss økt nedbørsmengde, større variasjoner og mer overvann. Vi må forberede oss på det uventede og vi må forvente en strammere klimapolitikk, en rask teknologisk utvikling og endrede preferanser hos innbyggerne. På toppen av det hele kan både myndigheter og selskaper bli holdt ansvarlig for klimagassutslipp eller manglende klimatilpasning som gjør andre skadelidende. Alt dette er klimarisiko fikk vi forklart. Kommunalbanken viste også fram sitt verktøy som viser klimagassutslippene i den enkelte kommune, hva slags klimaendringer som kan forventes og hvordan klimarisiko kan påvirke viktige næringer. For å se hva som skjer i din kommune gå inn på Kommunalbanken sine nettsider.

Bilde 1

DEL 2 TRE SOM BYGGEMATERIALE
Vet du hvordan din kommune eller virksomhet kan redusere klimafotavtrykket på bygg med 50%? Olav Veum, styreleder i Norges Skogeireforbund og AT Skog presenterte den felles satsingen fra skogbransjen, Tenk Tre, og hvordan vi ved å bruke skogen kan redusere fossile klimagassutslipp. Ved å erstatte ikke-fornybare råstoff med fornybare øker bindingen av klimagassen CO2. Det reduserer den totale mengden CO2 i atmosfæren siden CO2 flyttes fra det korte til det lange kretsløpet. Han viste også en rekke industrielle iniativ som Splitkon, Hunton fiber (ny fabrikk for trefiberisolasjon), TEWO (ny fabrikk for ferdigisolerte KL-tre elementer) osv. Det er byggherrene som driver markedet – og det offentlig har en viktig rolle som foregangsbyggherre – de må gå foran og vise vei.

Helen & Hard er et av de mest erfarne arkitektkontorene i Norge når det gjelder trebyggeri. Reinhard Kropf viste oss mulighetsrommet innen trebyggeri og ulike løsninger for å få dette til. Det var svært så imponerende å høre om deres prosjekter, blant annet Vennesla bibliotek som er kåret til det fjerde vakreste bibliotekbygget i verden, Prekestolen fjellstue, Finansparken i Stavanger og Nye Sauland Skole. Finansparken er det nye hovedkontoret til Sparebank 1 SR-Bank. Med et totalareal på 22.600 kvm og en prislapp på 500 mill blir dette Norges største næringsbygg basert på tre som bærende konstruksjoner. Sammenlignet med tradisjonelt byggeri ble det bare 1,4% dyrere med tre presiserte han og her er det «high end» løsninger som bøk og verdens største tretrapp.

Kristine Nore, phd i bygningsfysikk og Forskning- og Innovasjonssjef Splitkon presenterte den nye store fabrikken for krysslimt tre som ligger i Buskerud. Her produseres elementer med bredde 3,5 m, lengde 16 m og tykkelse 30 cm. Elementene limes med norskprodusert og varmebestandig lim. Det vil si at ved en brann (temp 250-270 grader) blir ikke limet elastisk. Dette forhindrer at det ytterste elementet kan falle av ved en brann og dermed gi «mat til flammene». Levetid, innemiljø og klimabidrag var også sentrale temaer – og salen konkluderte med at tre er et fantastisk materiale som kan stå til evig tid dersom det brukes rett. Tørt og luftig er stikkordene for suksess presiserte Nore.

Bengt Hallvard Odden, ordfører (Ap) Hjartdal Kommune presenterte med stor entusiasme sin nye skole. Den nye skolen for 174 elever med flerbrukshall, bibliotek, spesialrom på totalt 2400 m2 har vært en gedigen suksess fikk vi høre. Det var mange skeptikere underveis, men etterhvert som prosjektet skred frem ble selv den mest hardbarka betongmannen overbevist om at tre er fremtidens byggemateriale. Med en prosjektert kostnad på 78 mill, et sluttregnskap på 71.700.000,- og en kvadratmeterpris på 30.000 kr har jeg all grunn til å smile sa en svært så overbevisende ordfører. Vi deler gjerne informasjon og har dere byggeplaner er dere velkommen til oss avsluttet han.

Bilde 2

DEL 3 HVORDAN KAN DITT NESTE BYGG BLI GRØNT
Hva er forventningene til klimavennlige bygg for fylkeskommune og kommuner var temaet som Ådne Naper, leder for arbeid med ny klima og energiplan og fylkesordførerkandidat (Sv) fokuserte på. Den nye klimaplanen er vedtatt og her er det klare føringer på at byggsektoren i det nye fylket skal bidra til å nå nasjonale og globale klimamål.

Hvorfor bygger ikke flere norske kommuner og private byggherrer mer i tre? Kompetanse er fortsatt den største barrieren for byggherrer noe som også Andre Aaserud fra Klimaetaten i Oslo Kommune bekreftet. Oslo Kommune ser at å bygge med fornybare materialer er fremtiden – og nye Tåsenhjemmet er et eksempel der de har som målsetting å bygge verdens mest miljøvennlige sykehjem.

Borghild Storaas, rådgiver klima og grønn finans ved Kommunalbanken presenterte deres grønne lån. Kommunalbanken tilbyr grønne lån til klima- og miljøriktige bygg med 0,1 prosentpoeng rabatt. Utlånsdirektør i Kommualbanken Lars Strøm Prestvik understreket at dersom det bygges med krysslimt tre som konstruksjonsmateriale tilfredsstiller dette deres kriterier til lån. Nye Sauland Skole og nye Flesberg Skole med idrettshall og svømmehall er begge prosjekter finansiert av Kommunalbanken.

Kristin Vedum, tredriver og prosjektleder for BYGG i TRE fortalte avslutningsvis om viktigheten av politiske føringer i kommunale dokumenter, i prinsippvedtak, i kommuneplaner, i klima og energiplaner og konkurransegrunnlag. Har man ikke disse vedtakene i bunn blir det opp til saksbehandlere å velge hvordan kommunene bygger sine formålsbygg. Hvordan man utformer konkurransegrunnlaget for anskaffelse av arkitekt, rådgiver og entreprenører også viktig. Hvis man skal benytte tre, må konkurransegrunnlaget blant annet inneholde krav om erfaringer fra prosjekter med bærekonstruksjon i i tre, beskrivelse av gjennomførte prosjekter og de må besitte lokal trekompetanse. Kan ikke entreprenør vise til dette, kan vi gjerne arrangere egne leverandørdager i sammenheng med konkurransen poengterte Vedum.

Under er presentasjoner fra dagen. Flere er redigert noe grunnet størrelse. Bilder og enkelte lysark kan være redigert vekk. Helen & Hard er ikke med.