For å realisere et prosjekt med høye miljøambisjoner kreves god bestillerkompetanse. Samlingen har fokus på hvordan man går fra ide til realisering av prosjekter der man ser bærekraft i et helhetsperspektiv.  

Kursholder er arkitekt Bengt Michaelsen. Han holder kurs landet over og har tegnet flere formålsbygg med fokus på bærekraft og miljø, energibruk og bruk av krysslimt tre. Han er arkitekt/entreprenør og daglig leder av BGM Arkitekter i Grimstad.

Nye Flesberg 1-10 skole «Skattekista» med kapasitet til 420 elever inkludert svømmehall og idrettshall åpnet til skolestart 2019 og ble da nominert til årets skolebygg. Anlegget har fått nasjonal oppmerksomhet grunnet innovativ trebruk, sin fleksibilitet og arealeffektivitet samt hvordan den er tilrettelagt for pedagogisk utvikling. Svømmehallen er en av de første i landet som er bygd i heltre.

Skattekista har avanserte tekniske løsninger, hybridventilasjon og høye energi og miljøambisjoner. Totalt mottok Flesberg 11,5 mill i støtte fra Miljødirektoratet og Enova for sine nyskapende løsninger, samt 2,4 mill i renterabatt ved å ha valgt grønt lån. 

Om arrangementet

Tid:Tirsdag 25. august kl 09:00 -16:00
Sted: Lampeland Hotell, Flesberg
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner i Bygg i Tre nettverket og kommuner i Agder. Kommunenes prosjektgrupper er også velkommen.
Pris:
Gratis, men påmelding innen 21. august.
Maks 40 deltakere.


Program

08:30 Kaffe og innsjekk
09:00Velkommen og kort intro av deltakereneKristin Vedum, BYGG i TRE
09:15Bærekraft i et helhetlig perspektiv, hvor fokus er energieffektivitet, fornybar energi, riktig materialbruk og lite klimafotavtrykk
Hvordan sikre bestilling for fremtiden av nybygg eller rehabilitering, med lite fotavtrykk, lavt energibruk og fornybar energiforsyning?
Brann, lyd og CO2 er et stort fokus i alle byggeprosjekter i dag. Er økt bruk av tre en utfordring mht disse tingene?
Bengt Michaelsen, BGM Arkitekter
11:30Lunch, mobiltelefon og mingling
12.15

Hvorfor bruke krysslimt tre og konstruksjonsløsninger med krysslimt tre/limtre/elementer.
Eksempler fra div gjennomførte prosjekter og erfaringer og utfordringer med disse…
Bengt Michaelsen, BGM Arkitekter
13:45Orientering om skoleprosjektet
Miljø fra start til slutt
Valg av konkurranseform
Hybrid ventilasjon
Økonomi og driftskostnader
Befaring på skolen
Oddvar Garaas, ordfører Flesberg Kommune og prosjektleder Kristin Borander WSP
16.00
Slutt – vel hjem

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales et «no-show»-gebyr på 650 kr.

Samlingen arrangeres av BYGG i TRE og Tredriveren på Agder i samarbeid med Flesberg Kommune.

Spørsmål rettes til Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93 25 94 72