Sammen med gode partnere inviterer vi til frokostseminar om rehabilitering og ombruk.

Vi vil se nærmere på rehabilitering og ombruk knyttet til bygg i tre og bygg generelt. Alle bygg krever oppfølging i forhold til FDV for å opprettholde byggets tekniske kvaliteter. Over tid vil eldre bygg ikke holde tritt med endringer i byggetekniske krav (TEK), byggetekniske løsninger og endringer i forutsetninger for prosjektering.

Rehabilitering av bygg og ombruk av eksisterende materialer er i fokus for å redusere forbruk av materialer samt at klimabelastningen kan reduseres. Rehabilitering må også sees i sammenheng til kostnader versus rive og bygge nytt. Det er mange ulike grunner for å rehabilitere et bygg og i løpet av webinaret får vi en innføring hvordan prosessen rundt hvordan rehabilitering foregår og hvordan arkitekter jobber med dette. Foredragsholderne vil vise noen pågående prosjekter hvor vi får noen praktiske eksempler.

📸 Kristin Vedum, Bæring fra en gammel låve på Ringsaker. Skal brukes i nytt prosjekt i Oslo.

.

Tid Torsdag 20. oktober kl 08.30 – 10.00
StedDigitalt, lenke til Zoom sendes ut dagen før
PåmeldingGratis, påmelding innen 19. oktober

.

Program

# Introduksjon og velkommen

v/ Fagspesialist trekonstruksjoner Geir Glasø, Sweco og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

# Prosjektering i tre – ombruk. Erfaringer fra to pågående prosjekter
Ola Roald Arkitektur gjør en rekke spennende treprosjekter
v/ Siri Myredal Ludvigsen, daglig leder og partner i Ola Roald Arkitektur.

# Rehabilitering–Prosess
Alle rehabiliterings prosjekter er unike og ulike, hvor hvert prosjekt har sine egne spesielle utfordringer. Vi vil få et innblikk i hverdagen til en rådgiver som jobber med rehabilitering og prosessen rundt hvordan en rådgiver jobber i slike prosjekter.
v/Daniel Adolfsson, gruppeleder byggeteknikk – Rehabilitering Sweco.

# Nyskapende gjenbruk i Kristiansand. En sliten, 50 år gammel gymsal i Songdalen utenfor Kristiansand ble transformert til fantastiske Sygna Kultursenter.  Hør mer om hvordan!

v/Bengt Michalsen, daglig leder og arkitekt/entreprenør, BGM Arkitekter

# Spørsmål og oppsummering

.

.

Arrangør: BYGG i TRE, Tre på Agder, Trebruk 014, The Bioeconomy Regions, Norwegian Wood Cluster, Klima Østfold og samarbeidspartnere.

.

.

Velkommen!

Spørsmål? Ta kontakt med Tredriveren/BYGG i TRE, Kristin Vedum

Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no