Skisse: Treindustrien

Å utnytte eksisterende bygningsmasse med påbygg vil i mange tilfeller være en effektiv og miljøvennlig måte å øke bygg- og boligareal på. Bruk av tre i påbygg er godt egnet til dette, ikke minst på bakgrunn av at det er et lett materiale som setter mindre krav til underbygget mht. tyngde på den totale konstruksjonen. Utviklingen går også i retning av det rives mindre og rehabiliteres mer. Da er påbygg et godt alternativ for å oppgradere dagens bygningsmasse.

På webinaret blir det satt fokus på hvilke muligheter det er for bruk av tre i påbygg, eksempler fra prosjekter med påbygg i tre, samt forhold omkring regulerings-/byplanlegging der påbygg er aktuelt.

.

Tid Onsdag 19. januar kl 08.30 -10.00
StedDigitalt, lenke til Zoom sendes ut dagen før
PåmeldingGratis, påmelding innen 18. januar HER

.

Program

# Introduksjon og velkommen, Forsker, Knut Magnar Sandland, NIBIO og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

# Muligheter for å benytte tre i påbygg på eksisterende bygningsmasse, Aasmund Bunkholt, Daglig leder, TreFokus

# Timber on Top – erfaringer og aktuelle prosjekteksempler med bruk av tre i påbygg, Tomas Alsmarker, Chef Innovation & Forskning, Svenskt Trä

# Planverk – mulighetsrom for påbygg i høyden, Geir Hoff, Team manager, Arealplan og utredning, Sweco

# Spørsmål og oppsummering

# Fra kl 10. Etterpålag for de som har tid.

Arrangør: The Bioeconomy Regions, BYGG i TRE, Tredriveren i Agder, Norwegian Wood Cluster med samarbeidspartnere

.

.

.

Velkommen!

Spørsmål? Ta kontakt med Tredriveren/BYGG i TRE, Kristin Vedum

Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no