Foto: Torskar Omsorgsboliger i Froland

Økte krav og sterkere bevissthet rundt bærekraftig byggeri gjør at fornybare materialer brukes mer og mer i alle typer byggeprosjekter, også innen helse og omsorg. Brukerne av denne type formålsbygg tilbringer mesteparten av døgnet innendørs og et godt innemiljø er viktig. Flere norske og internasjonale forskningsstudier har vist at økt bruk av natur og elementer av natur i våre omgivelser, både i inne- og utemiljøet, kan ha helsefremmende effekter på oss mennesker.

Kommuner over hele landet har planer å bygge omsorgsboliger, helsehus, sykehjem osv. Hvordan kan disse prosjektene bygges med fornybare ressurser og hva er betydningen for klima – og innemiljø for de som jobber og bor der? I dette webinaret deler Sandefjord Kommune sine erfaringer etter å ha bygd nye Nygård sykehjem, samt at vi får informasjon om tre, innemiljø og helseeffekter.

.

Tid Onsdag 2. mars kl 08.30 – 10.00
StedDigitalt, lenke til Zoom sendes ut dagen før
PåmeldingGratis, påmelding innen 1. mars HER

.Legg inn i kalenderen din

Program

# Introduksjon og velkommen

v/Forsker, Knut Magnar Sandland, NIBIO og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

# Nygård Sykehjem i Sandefjord åpner snart 72 nye hjem for personer med demens. I tillegg skal det gjøres en rehabilitering av eksisterende sykehjem. Prosjektet har et omfattende miljøfokus med bruk av konstruksjon i tre, blått tak, solceller mm. Vi får innblikk i prosjektet fra ide til realisering der fokus er miljøkrav, gjennomføringsmodell, rett kvalitet til rett pris, konstruktivt tre, prosjektet på godt og vondt mm.

v/ Christian Thorsen Egeberg, Eiendomssjef Sandefjord kommune

# Helseeffekter av trebruk – erfaringer Norge.

v/Anders Qvale Nyrud, professor, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

# Materialvalg i bygg kan bety for mye helsen vår. Hva er det som gjør at kroppen reagerer på ulike kvaliteter i omgivelsene? 

 v/ Christina Qvam Heggertveit, fylkesskogmester, Statsforvalteren i Møre og Romsdal.  

# Spørsmål og oppsummering

# Fra kl 10. Etterpålag for de som har tid.

Arrangør: The Bioeconomy Regions, BYGG i TRE, Tredriveren i Agder, Norwegian Wood Cluster, Buskerud Næringshage, Hallingdal Næringshage og Fyresdal Næringshage

.

.

Velkommen!

Spørsmål? Ta kontakt med Tredriveren/BYGG i TRE, Kristin Vedum

Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no