Skisse: 3Dstate

Potensiale for å redusere klimagassutslippene i byggenæringen er stor. Årlig settes det i gang rundt 3.500 nye leilighetsprosjekter over 4 etasjer til en verdi på ca. 10,8 milliarder. Økende bevissthet rundt miljøvennlige løsninger gjør at byggherrer og boligutviklere ser på mulighetene for å bruke konstruktivt tre også i høye bygg.

For leilighetsbygg over fire etasjer er det en del krav som skal oppfylles når det gjelder branntekniske forhold. I tillegg er det strenge krav til forhold omkring lyd og akustikk. For å dele kunnskap og erfaringer inviterer vi til webinar med spesielt fokus på lyd og brann i høye leilighetsbygg.

.

Tid 28. oktober kl 08.30 -10.00
StedDigitalt, lenke til Zoom sendes ut dagen før
PåmeldingGratis, påmelding innen 27. oktober HER

.

Program

# Introduksjon og velkommen, Forsker, Knut Magnar Sandland, NIBIO og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

# Lyd og akustikk i leilighetsbygg over fire etasjer, Senioringeniør akustikk Alain Bradette, Sweco

# Branntekniske forhold i leilighetsbygg over fire etasjer, Fagsjef brann og sikkerhet Leif Tore Isaksen, Sweco

# Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo er et boligprosjekt med 160 selveier- og borettslagsleiligheter. Prosjektet er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre og skal være et forbildeprosjekt som skal redusere klimagassutslippene med 50 % innen transport, energibruk og materialbruk. Hele prosjektet skal være ferdigstilt Q4 2023.

Vi får informasjon om hele prosjektet fra regulering til ferdig prosjektering. Det vil bli et spesielt fokus på hvordan har de prosjektert for å tilfredsstille brann- og lydkravene, samtidig som de har beholdt en stor andel synlig massivtre innvendig.

Partner/CEO Olav Birkenes, Birk & Co, Utbygger.

# Spørsmål og oppsummering

# Fra kl 10. Etterpålag for de som har tid.

Arrangør: The Bioeconomy Regions, BYGG i TRE, Tredriveren i Agder, Norwegian Wood Cluster med samarbeidspartnere

.

.

.

Velkommen!

Spørsmål? Ta kontakt med Tredriveren/BYGG i TRE, Kristin Vedum

Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no