Illustrasjon: Slik kommer nye Holen skole til å bli seende ut når den blir ferdig ila 2021. Bilde: HUS Arkitekter/Cubus/Brick Visual

De fleste av morgendagens bygg er allerede bygget – men de er ikke alltid i tråd med nye behov. Hvordan gå frem når man vurderer å bygge nytt eller rehabilitere? Hvilke vurderinger bør man gjøre for å velge en bærekraftig løsning når det gjelder materialer, energisystemer og anleggsplassen? Hvordan kan bærekraftige bygg få gode finansieringsbetingelser? Også bygg må inn i den sirkulære økonomien og kan vi akkurat som EU få til en rehabiliteringsbølge? 

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark, Trebruk og BYGG i TRE inviterer til den første samlingen om rehabilitering av bygg. Den er rettet både mot kommuner og fylkeskommuner i Vestfold Telemark, Buskerud og Agder samt næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på.

Seminaret er rettet mot kommuner og fylkeskommuner i Vestfold Telemark, Buskerud og Agder samt næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på.

.

Tid 23. september 09.30-15.00
StedIbsenhuset Skien
PåmeldingGratis, men 750,- dersom du ikke dukker opp

.

Foreløpig program!
#Hvordan kan vi få til en rehabiliteringsbølge?
Aasmund Bunkholt, daglig leder Trefokus og universitetslektor på NTNU.

#Rehabilitere eller rive? Har vi oppskriften?
Bengt Michalsen, daglig leder og arkitekt/entreprenør i BGM Arkitekter i Grimstad.

#Grønne lån
Kia Kriens Haavi, Fagansvarlig grønne lån Kommunalbanken.

#Hole skole
Bergen har hatt stort etterslep på kommunale bygg. De har nå gjennomført en rekke rehabiliteringsprosjekter og bygget kunnskap på hvordan best forlenge levetiden med hensyn til prosess, hvordan få gode og fleksible løsninger, bruke miljøvennlige materialer og få ned klimagassutslippet. Hole skole er et omfatter både nybygg og rehabilitering. Det er høye miljøambisjoner i prosjektet, sertifisering BREEAM-Nor Excellent, fossilfri byggeplass, solceller mm

Jan Johannessen, prosjektleder Bergen Kommune

#Låven på Nedre Sem Gård i Asker ombygges til arbeidssenter og bolig
Materialer fra låven gjenbrukes og prosjektet prosjekteres for ombruk og fremtidig demontering. Det velges miljøvennlige løsninger som massivtre, lavkarbonbetong, NZEB (Near zero energy building), energibrønner, solceller og fossilfritt.

Asker kommune v/Jonas Tautra Vevatne, Miljørådgiver

#Gips kan brukes om igjen
Norsk Gjennvinning (tba)

# Fossilfrie anleggsmaskiner (tba)

#Livssykluskostnader, rehabilitering og offentlige anskaffelser
v/Dominique Sellier, Seniorrådgiver grønn anskaffelse Bygg Anlegg Eiendom direktorat for forvaltning og økonomistyring

.

Spørsmål rettes til:

BYGG i TRE v/Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no

Klima og Energinettverket v/Linn Johnsen, linn.johnsen@vtfk.no

Velkommen!