Byggingen av nye Flesberg skole i Buskerud, som også inkluderer ny svømmehall og idrettsbygg, er godt i gang med ferdigstillelse før skolestart til høsten. Prosjektet har et budsjett på totalt 261 millioner kroner ex mva og et totalareal på 7 800 kvadratmeter. Skolen skal huse 450 elever i tillegg til lærere og administrasjon.

Miljøvennlig og energieffektiv skole
Flesberg kommune ønsket å utvikle en miljøvennlig og energieffektiv skole samtidig som det skulle benyttes kostnadseffektive løsninger sier ordfører Oddvar Garaas. Dette medførte at entreprenør Backe Stor-Oslo og Spinn arkitekter valgte bruk av massivtre sier han.

Unikt samarbeid med Kongsberg Eiendom
Kongsberg kommunale eiendom KF fikk i oppdrag å ivareta byggherrefunksjonen, mens WSP ble valgt som prosjektleder. Kongsberg Eiendom bygger i samme perioden Vestsiden Skole i Kongsberg, studentboliger på vegne av studentskipnaden samt Edvardsløkka omsorgsboliger. Skavanger skole er i oppstartfasen. Alt vi bygges selvsagt i tre sier en svært begeistret ordfører Kari-Anne Sand. WSP er et byggeteknisk konsulentselskap som jobber med mange skoler landet over. Vi har blant annet egne pedagoger som jobber for å få arealeffektive bygg med optimal pedagogisk funksjonalitet sier prosjektleder Kristin Borander i WSP. Disse er også brukt i Flesberg sier hun og vi er sikre på at dette nye skolebygget skal gi svært så fornøyde brukere.

Vil dele sine erfaringer
Flesberg Kommune var en av iniativtakerene til etableringen av det interkommunale nettverket BYGG i TRE. Erfaringsoverføring er viktig sier ordfører Garaas. For å få til de beste prosjektene er det viktig at vi lærer av hverandre og ikke sitter på hver vår tue sier han. Flesberg inviterer derfor andre offentlige byggherrer landet over til informasjon og byggeplassbefaring den 9. april. Her vil både Kongsberg Eiendom, WSP og Backe fortelle om prosjektet fra sitt ståsted.

Inneklima
På en skole er inneklima veldig viktig sier Kristin Vedum i Silva Consult som leder klimanettverket BYGG i TRE. I tillegg til at massivtre gir et lunere innemiljø enn betong og hvite gipsvegger så avgir det mindre avgasser, forteller hun. Den nye skolen på Flesberg vil ha hybrid ventilasjon med lufting via vinduene. Massivtre har evnen til å ta opp og utjevne variasjoner i luftfuktighet og luftforurensning som ved hjelp av den hybride ventilasjonen luftes ut i friminuttene.

Prosjekt med innovative energiløsninger
Enova har bevilget 3, 6 mill til svømmehallen. I begrunnelsen skriver Enova at spredningseffekten rundt dette konseptet vurderes som høyt da det ikke finnes skolebygg med de samme innovative løsningene – verken i nærområdet eller nasjonalt. Videre poengterer Enova at prosjektet gir en særs god demonstrasjon av hva som er mulig å oppnå med moderate merkostnader.

Kristin Vedum, 7 mars 2019