Fagdag på Splitkon AS i Åmot i Buskerud, 19.juni

Flere og flere kommuner og fylkeskommuner har klare ambisjoner om bærekraft når de skal anskaffe nye skoler, barnehager, helsehus mm. I klimaregnskapet til byggeprosjekter er valg av materialer, og ikke minst kortreiste materialer, ett av flere viktige aspekter for å oppnå klimaambisjonene.

Splitkon AS i Buskerud er i ferd med å bygge Skandinavias største produksjonsanlegg for krysslimt tre (massivtre).

Kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Telemark, Agder og Vestfold, med samarbeidspartnere, som har ambisjoner om å bygge «grønt» i sine fremtidige bygganskaffelser inviteres derfor til fagdag. Fokus er kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg og tre som byggemateriale.

Samlingen er et ledd i flere kompetansehevende samlinger om bærekraftige bygg og benyttelse av innovative anskaffelser som metode.

Videresend gjerne til andre aktuelle personer i din virksomhet som kunne ha nytte av fagdagen.

Sted: Splitkon, Industriveien 3, 3340 ÅMOT
Tid; 19. juni kl 09.30 – ca 14.30
Påmelding; Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig innen 16. juni.