Kommunene Ringerike og Hole har begge flere større og mindre utbyggingsprosjekter framover. På bakgrunn av dette arrangerer vi en fagdag som er relevant for alle i kommunene om påvirker og er med på beslutninger i forbindelse med byggeprosjekter.

Bærekraft står på samfunnets dagsorden, og Ringerike og Hole er nysgjerrige på hvordan de kan nytte muligheten til å velge klima- og miljøvennlige løsninger i sine prosjekter.

Fagdagen vil gi mer kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg, om tre som byggemateriale i forhold til helse, kostnader, energi, brann, lyd, drift og vedlikehold. Vi vil også få høre om hvordan kommunen kan jobbe for å få til prosjekter i tre!

Dagen avsluttes med befaring til Splitkon AS, ny massivtrefabrikk i Åmot, som vil bli 100% norsk på råvarer, produksjon og marked!

BYGG i TRE oppfordrer andre kommuner med byggeplaner om å ta kontakt. Kanskje vi kan arrangere en fagdag for deg også? Det er kostnadsfritt og vi tilrettelegger for det faglige innholdet for dagen.

For program sjekk linken under.