UTSATT grunnet Covid 19

Vi inviterer sammen med Kongsberg Kommunale Eiendom og Skanska deg som er byggherre, rådgiver, arkitekt, entrepenør osv til byggeplassbefaring. Her blir det informasjon fra både byggherre og entrepenør, samt befaring på byggeplassen.

TidTorsdag 5. november kl 13 – ca 15
StedFrogsvei 41, Raumyr Kongsberg

Edvardsløkka Omsorgssenter består av 48 stk. omsorgsboliger med sykehjemskvalitet. I tillegg innholder anlegget fylketstannhelsetjeneste og produksjonskjøkken for helse og omsorg i hele Kongsberg kommune. Det blir også dagaktivitetssenter, kafe og bibliotek.

Totalt areal er BTA er på 5502 m2. De nye omsorgsboligene bygges som plusshus og det bygges i krysslimt tre/massivtre. Bygget blir på 3 etg. samt teknisk rom på taket.

Gratis, men påmelding er nødvendig. Se påmeldingknapp under.

Personlig verneutstyr: Skanska krever hjelm, vernebriller/briller, synlighetsvest, vernesko og hansker. Vi gjør oppmerksom på at de som ikke stiller med komplett PVU ikke dessverre ikke får delta på befaringen.

Arkitekt: Blikkboks Arkitekter, entrepenør: Skanska

Velkommen!

Befaringen gjennomføres iht smittevernsregler anbefalt av FHI slik at det blir tatt nødvendlige smittevernshensyn. Ved endret smittesituasjon kan befaringen bli avlyst eller endret. I påmeldingen spør vi etter e-postadresse og mobilnummer mht varsling og ev. sporing dersom det oppstår smitteutbrudd.

Spørsmål?

Kontakt Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93259472