Bildene er tatt av Woodcon, 5. april 2023

Det går radig unna for Kristiansands dyreste skole. Store deler av bygningselementene til nye Wilds Minne skole og flerbrukshall er reist i løpet av kort tid. Prislappen er på 632 millioner kroner.

Wilds Minne skole har i dag rundt 380 elever og 50 ansatte. Fra skolestart neste år blir kapasiteten økt til 500 elever. I tillegg er gamle Starthallen revet til fordel for nye Marvikshallen. Her skal selve flerbrukshallen ligge i andre etasje, med direkte broforbindelse fra skolen, mens førsteetasje får publikumsrettet næring ut mot Marvika Torv.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og det ble tidlig bestemt at skolen skulle bygges i tre.

I april 2021 ble Veidekke Entreprenør AS tildelt kontrakt for totalentreprise med samspill. Samspillsenterprise er en gjennomføringsmodell som er basert på tidlig involvering av partene. Kompetansen til både entreprenør, arkitekt, rådgivere og byggherre brukes allerede i tidligfase for å få fram et best mulig resultat, både innholdsmessig, teknisk og økonomisk. Det betyr også full transparens rundt hele grunnlaget for prisen og hva den inneholder. Arkitekt er Norconsult, Woodcon er leverandør av massivtre.

Per i dag er bæresystemet for flerbrukshallen ferdig, inkludert tak. På skolebygget er to tredeler av bæresystemet montert og en tredel av ytterveggene. 

Befaring

På byggeplassen får vi høre om prosjektet fra Kristiansand Kommune og Veidekke. Vi får befaring på byggeplass med spesielt fokus på de bærende konstruksjonene i tre.

Tid Onsdag 19. april. Gruppe 1 – kl 12.00. Blir gruppen full, blir den en ekstra gruppe kl 13.30
StedWilds Minne, Marviksveien 90, Kristiansand. (Det kan være vanskelig med parkering)
VerneustyrAlle må ha eget verneutstyr, vernesko, hjelm med stropp og synlighetstøy (merk at det må være stropp på hjelm for å komme inn på byggeplass.
MålgruppeArkitekter, rådgivere, entreprenører, utbyggere og andre interesserte
PåmeldingPåmelding HER

.