Froland Kommune følger anbefalingene i Klimaveikart Agder og realiserer i disse dager et av fylkets første formålsbygg i krysslimt tre. Målet er er å bygge de 6 leiligetene på Torskar omsorgsboliger med 50% reduksjon i Co2 utslipp mot referansebygg TEK 17.

(Foto:Sigrun Hushovd Messel)

Tredriveren på Agder inviterer sammen med Froland Kommune og Byggmester Byggmester Asle Thorsen deg som er byggherre, rådgiver, arkitekt, entrepenør eller «bare» er interessert i industrielt trebyggeri til befaring påTorskar omsorgsboliger som er under montering.

TidMandag 26. oktober kl 10
StedTorskar, Langedal i Froland
Påmelding er nødvendig, se lenke for påmelding under

Litt info om prosjektet:
Torskar består av 6 leiligheter, ansattbase med møterom, kontor, garderober mm og fellesbase med tv-stue og spisestue med kjøkken. Bygget er ca 800m² og bygges over en flate i massivtre fra Abico.

Målet er å kutte CO₂ avtrykket med 50% samt bruke tid og ressurser på kompetanseheving internt samt spre kunnskap videre til andre.

LCA og LCC, sammen med hvordan bygget skal utformes for å unngå institusjonspreg har vært bakgrunn for alle valg som er gjort. Et eksempel er ekstra bredde i gangen og individuelle innganger som skal minne om yttervegger for å øke følelsen av egne hjem.

Bygget skal ha passivhusstandard og 80% av varmebehovet skal dekkes av energibrønner.

Froland har fått tilsagn om 1,8 mill fra miljødirektoratet i klimasatsmidler for et helhetlig klimaambisiøst prosjekt.

Arkitekt: BGM Arkitekter, entrepenør: Byggmester Asle Thorsen

Personlig verneutstyr: Alle må ta med hjelm, synlighetsvest og vernesko. Vi gjør oppmerksom på at de som ikke stiller med komplett PVU ikke dessverre ikke får delta på befaringen.

Velkommen!

Befaringen gjennomføres iht smittevernsregler anbefalt av FHI slik at det blir tatt nødvendlige smittevernshensyn. Ved endret smittesituasjon kan befaringen bli avlyst eller endret. I påmeldingen spør vi etter e-postadresse og mobilnummer mht varsling og ev. sporing dersom det oppstår smitteutbrudd.

Spørsmål?

Kontakt Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93259472