Mandag 13. november kan du blir med på byggeplassbefaring til Nedre Sem låve i Asker og nye Emma Hjorth Skole i Sandvika.

Nedre Sem låve rehabiliteres i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og er en pilot på reduksjon av plast i bygg. Emma Hjort skole rehabiliteres og utvides med en parallell og ny flerbrukshall i massivtre. Vi møtes for befaring ved Nedre Sem Låve, spiser lunch på Smia Kafe som er rett ved byggeplassen på Sem før vi reiser videre (ca 20-25 min) til Emma Hjort.

Illustrasjoner Ola Roald Arkitektur.

.

Tid: 13. november kl 10.00 – ca 14.00
Sted: Sem: Semsveien 156, Asker. Parkering: Semsvannet utfartsparkering (se kart).
Emma Hjort: Tokes vei 50, 1336 Sandvika
MålgruppeKommuner, fylkeskommuner, utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører
PrisGratis
Praktisk25 plasser. Vi ber om at deltakerne tar med eget verneutstyr: synlighetsvest, vernesko og hjelm med hakestropp.
PåmeldingPåmelding HER

.

Nedre Semb

Låvebygningen på Nedre Sem gård i Asker har forfalt over mange år og ble vinteren 2022/2023 demonert. Nå reiser et helt nytt bygg seg med gjenbruk av de gamle materialene. Nye Nedre Sem låve skal inneholde arbeidssenter med snekkerverksted, storkjøkken, egen gårdsbutikk i kjelleretasjen og omsorgsboliger i etasjen over. Ny bygningsmasse blir på om lag 2.000 kvadratmeter, med likt uttrykk som den opprinnelige enhetslåven fra rundt 1890. Låven planlegges ferdigstilt ila Q1 2024.

I tillegg til å bli et sirkulært bygg, er den nye låven på Nedre Sem en pilot på FutureBuilts kriterier for plast i bygg, med mål om minst mulig bruk av plast. Byggeplassen skal være utslippsfri, og bygget skal oppnå nær-null-energi standard, blant annet gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på tak. Som bærende konstruksjon brukes det massivtreelementer. Nedre Sem låve er også en pilot i EU-prosjektet Circular Cities and Regions Initiative (CCRI).

På befaringen får du møte utbygger ved prosjektleder Alf Kåre Stokker i Asker Kommune og Håvard Kirkenøen, prosjektleder i Veidekke.

https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Nedre-Sem-laave

Emma Hjorth barneskole

Emma Hjorth er et prioritert og viktig prosjekt for Bærum kommune. Gamle Emma Hjorth barneskole er et bygg fra 1997 som nå rehabiliteres og utvides fra 2-3 parallell samt at det bygges ny flerbrukshall. Det er mye interessant å høre om, bla valg av massivtre i flerbrukshall og skoleutvidelse. I tillegg er det spennende å høre hvordan en klarer å få fram og bevare gode (tre-)kvaliteter i den eksisterende skolen og hvilke valg og løsninger man har valgt mhp rehabilitering. Arkitekt på prosjektet er Ola Roald Arkitektur. På befaringen møter vi prosjektleder Flemming Idsøe og miljørådgiver Jonas Tautra Vevatne begge fra Bærum Kommune og prosjektleder Espen Helseth i Backe Stor-Oslo.

https://emmahjorthskole.backe.no/om-prosjektet

https://www.bygg.no/backe-med-samspillskontrakt-med-baerum-kommune-eiendom/1488483!/

.

Arrangør: Bygg i Tre og InnoTre (Tre på Agder) i samarbeid med Asker og Bærum Kommune.

Kontaktperson:

Kristin Vedum, tlf 93259472