I dette frokostwebinaret ser vi nærmere på det å inkludere trebyggeri i anskaffelser. Vi skal få en liten oversikt fra et forprosjekt utført av Ruralis, som kan gi oss rammer for hvordan kommuner kan få inn tre, og også lokale verdikjeder, i offentlige anskaffelser. Deretter vil Elverum kommune og Aurskog-Høland kommune gi innblikk i deres praktiske erfaringer med å anskaffe trebyggeri – hvilke tiltak de har gjort, hvilke utfordringer de har møtt, og ikke minst hvilke muligheter de har sett.  

📸 Kristin Vedum, Fra Vestre sin møbelfabrikk, The Plus, i Magnor

.

Tid Torsdag 10.november kl 08.30 – 10.00
StedDigitalt, lenke til Zoom sendes ut dagen før
PåmeldingGratis, påmelding innen 9. november

.

Program

# Introduksjon og velkommen

v/ Forskningsleder, Andreas Brekke, NORSUS AS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

# Ruralis har, gjennom prosjektet WoodWorks! og med finansiering fra Trondheim kommune og Kystskogbruket, gjennomført et forprosjekt for å kartlegge hvordan man kan fremme bruk av tre og lokale verdikjeder i kommunale anskaffelser. I prosjektet har Mads Dahl Gjefsen intervjuet flere relevante aktører og ender opp med både spesifikke anbefalinger for Trondheim kommune og mer generelle anbefalinger til kommuner som ønsker å fremm tre og lokale verdikjeder. Dette skal vi få høre mer om her.

v/ Mads Dahl Gjefsen, seniorforsker i Ruralis (Norsk institutt for rural- og regionsforskning).

# Elverum kommune har laget en egen trestrategi og har vært langt fremme når det gjelder å øke bruken av tre i byggeprosjekter. Hans Erik Skari har vært med på denne prosessen som har pågått i mer enn ti år og hvor de har utviklet både en veileder og erfaringsdokumenter. Vi skal få høre mer om hvilke utfordringer Elverum har støtt på i sitt arbeid og ikke minst hvordan de har klart å løse disse.

 v/Hans Erik Skari, Enhetsleder eiendom, Elverum kommune

# Aurskog-Høland kommune har ambisiøse planer om å prioritere bruk av tre i bærende konstruksjoner og som utvendig og innvendig kledning. Hvordan klarer kommunen å omsette disse planene til praksis og hvilke hindringer støter de på på veien? Ordfører Gudbrand Kvaal vil fortelle mer om hvordan Aurskog-Høland har jobbet med å omsette planene i praksis. 

 v/Gudbrand Kvaal, Ordfører, Aurskog-Høland kommune  

# Spørsmål og oppsummering

.

.

Arrangør: BYGG i TRE, Tre på Agder, Trebruk 014, The Bioeconomy Regions, Norwegian Wood Cluster, Klima Østfold og samarbeidspartnere.

.

.

Velkommen!

Spørsmål? Ta kontakt med Tredriveren/BYGG i TRE, Kristin Vedum

Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no